Scroll Top

БЕСПЛАТНЕ ПСИХОЛОШЕ РАДИОНИЦЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

besplatne-psiholoshe-radionitse-u-domu
Сличне теме

Психолошке радионице су бесплатан програм радионица који се у Саветовалишту Дома омладине Београда одржава већ више од 12 година. Више од 1000 учесника прошло је кроз овај програм. Учесници могу бити одрасли свих узраста, сви они који су радознали да сазнају нешто ново о себи и другима и унапреде неки аспект свог живота.

Рад са новим групама почиње у марту 2022. године.

На радионицама учесници седе у кругу и на забаван и интерактиван начин дискутују и кроз различите радионичарске технике учествују у понуђеним темама у оној мери колико то сами желе.

Теме су креиране на основу потреба ранијих генерација учесника и покривају аспекте живота који могу бити од интереса свима као што су:

заузимање позитивног односа према себи и другима,

јачање самопоуздања,

вежбање комуникацијских вештина,

стицање вишег степена емоционалне писмености,

адекватна брига о себи и другима,

боље разумевање љубавних и других блиских односа,

доношење зрелих одлука.

Овладавањем овим моћним психолошким алатима на радионицама и њиховим вежбањем у свакодневним ситуацијама учесници могу значајно унапредити себе и свој живот.ЗА Џ – бесплатно – вињета (аутор илустрације: Александра Прхал)

Водитељке радоница су Јасна Мићовић и Катарина Јовчић, стручњакиње из области психотерапије и саветовања, вођења радионица и тренинга. На радионицама се користе технике из различитих терапијских модалитета као што су Трансакциона анализа, Психодрама, РЕБТ и др. из којих водитељке поседују потребну едукацију и искуство.

Радионице се одржавају у циклусима од по осам повезаних тематских целина, једном недељно у трајању од два сата. Једна иста група од око 10-15 учесника заједно пролази кроз цео циклус у трајању од два месеца.

Када се заврши један циклус од осам радионица тј. два месеца, прикупља се нова група и стартује нови циклус истих радионица са новим учесницима. Постоје две независне групе, а програм за све групе је исти. Једна групе се одржава петком од 17.00 до 19.00, и њу води Катарина Јовчић, друга група је суботом од 16.30 до 18.30 а њу води Јасна Мићовић.

Додај коментар: