Scroll Top

Борбина ризница знања

borbina-riznitsa-znana
Сличне теме

КОЛЕВКА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ И СРПСКОГ ЖУРНАЛИЗМА ПРОСЛАВЉА 100 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Новинска документација и фото-документација најбогатије су службе на простору читаве бивше Југославије, а кућа „Борба“ вредно ради на дигитализацији свих издања из своје богате архиве

Иза Борбе је пун век постојања. Од настанка све до данас Борба остаје стуб културе и колевка југословенског и српског журнализма. Лист Борба први пут је изашао у Загребу да­леке 1922, као независан полити­чки и друштвени лист, а добро познато и препознатљиво име, данас чувених пет црвених слова, добио је према истоименом часопису који је још пре Првог светског рата излазио у Србији.

ИСТОРИЈА ИСПИСАНА НА СТРАНИЦАМА

Борба је испрва излазила као недељник, редовно све до 13. ја­нуара 1929, када је, након увође­ња Шестојануарске диктатуре, забрањена. Под старим именом поново је почела да излази тек током Другог светског рата, на­кон што је покренута у ослобође­ном Ужицу, где се штампала све до 27. новембра 1942. Од ратне 1944, непосредно по ослобођењу Београда, тачније 15. новембра, у штампарији “Борба”, која и да­ нас вредно ради, одштампан је први ћирилични број истоиме­ног листа, након чега је редовно излазио. Зграда на Тргу Николе Пашића, некадашњем Тргу Мар­ кса и Енгелса, Борбин је дом већ пуних 78 година.

Познато је да је, поред самог листа Борба, кућа “Борба” по­кретач и на десетине штампаних издања, од Кекеца до једних од данас најтиражнијих новина у Србији ­ Вечерњих новости. И Спорт је део “Борбе”, као један од њених првих изданака, а који је деценијама био једини спор­тски дневник у некадашњој Ју­ гославији.

Странице Борбе својим тек­стовима и извештајима потпи­сивала су и нека од највећих и најцењенијих имена српске књижевности попут нашег је­диног нобеловца Иве Андрића, награђиваних аутора Добрице Ћосића, Милоша Црњанског, Слободана Селенића, Бранка В. Радичевића, али и многих других угледних аутора.

ДРАГОЦЕНА РИЗНИЦА ЗНАЊА

Поред рада на самом листу и чињенице да је изнедрила многа велика имена која су оставила значајан траг на овом поднебљу, „Борба“ је годинама вредно ра­дила на очувању свих докуме­ната и фотографија који прича­ју причу великог дела наше занимљиве историје. „Бо­рба“ данас с поносом може да се похвали својом архивом, која садржи непроцењиво бо­гатство текстова, сведочанстава и фотографија целе једне епохе почев од првих примерака Бор­бе, Времена, Политике, Спорта, Новости до многих других ко­ји се данас и даље свакодневно обрађују и чувају. Новинска документација и фото­доку­ментација чине најбогатије слу­жбе, како у новинском тако и у фото материјалу, на простору не само данашње Србије већ и читаве бивше Југославије. Фотодокументација Борбе једна је од најкомплетнијих и најопремљенијих, с више од 200.000 различитих фо­тографија, од којих неке до данас нису нигде објављене. Изузетно значајна је и област “Биографије”, која подразу­мева обрађене податке свих значајних личности Србије и света. У склопу новинске до­кументације налази се и бога­та библиотека, чији фонд чини преко 30.000 наслова, од којих нека спадају и у стару, ретку грађу. Обе службе изузетно су драгоцене за рад новина­ра, нарочито истраживачког новинарства, писање књига, монографија и друге врсте истраживања. Борбина риз­ница знања увек је на распо­лагању, а кућа “Борба” вредно ради на дигитализацији свих издања у својој архиви у циљу очувања ових посебности ко­је представљају непроцењиву културну баштину Републи­ке Србије.

Борбин фића

Прва застава 750 произведена је 18. октобра 1955. у Крагује­вцу, а аутомобил миленијума, како је ово возило називано, имало је више од пола милиона становника бивше Југосла­вије. Овај вољени “Заставин” аутомобил још је познатији по популарном надимку фића. А надимак је дошао од јунака из стрипа. Наиме, у време појављивања овог аутомобила, у листу Борба је излазио стрип “Курир Фића” Милорада Добрића. Тако је име главног јунака поменутог стрипа послужило да се и први национални аутомобил од миља тако назове. Фића остаје стога као још једно велико име које се може везати за Борбу.

Као “јунак” на великом платну, фића вероватно остаје на­јзапаженији у култном остварењу “Национална класа” и то као моћни четвороточкаш Флојда, ког је маестрално одиграо Драган Гага Николић.

аутор ИВАНА ЗОРКИЋ

ФОТОГРАФИЈЕ: АРХИВА БОРБЕ

Додај коментар: