Scroll Top

Боримо се за здрав ваздух, воду, храну и бољи систем

borimo-se-za-zdrav-vazduh-vodu-hranu-i
Сличне теме
Dodela Svetosavske nagrade

Волео бих да у будућности допринесем развоју науке и човечанству, али и...

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ БРИНЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

Од прве бактериолошке станице на територији Србије до данашње установе, завод је увек на услузи нашем народу, каже директор Бранко М. Вујковић

Завод за јавно здравље Шабац, као део држав­не мреже института и завода за јавно здра­вље, прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становни­штва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести од већег социо-медицинског зна­чаја, утицаје фактора средине на здравље, као и организаци­ју и рад здравствене службе, и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља на територији Мачван­ског округа.

­-Боримо се против заразе, бори­мо се за здрав ваздух, боримо се здраву воду, за здраву храну, боримо се за још бољи здравстве­ни систем, боримо се за народно здравље ­ започиње разговор за Борбу мсц др Бранко М. Вујко­вић, директор Завода за јавно здравље Шабац.

Kакво је, уопште гле­дано, јавно здравље наше популације? Kоје боле­сти, имајући у виду и заразне и незаразне, представљају највећу опасност по здравље наших грађана?

– Пет најучесталијих болести или стања, у години која је прет­ходила последњем истраживању здравља становништва Србије, били су висок крвни притисак, бол у доњем делу леђа, бол у вратном делу кичме, повишен холестерол, исхемијска болест срца. Свакако да су малигне, кардио-васкуларне и шећерна боле­ст оне које највише оптерећују здравствени систем, али коро­на вирус нас је поново подсетио да на заразне болести не смемо заборавити и да увек морамо бити спремни за борбу про­тив вируса. Морам рећи да су поражавајући резултати нашег великог истраживања показа­ли и да сваки четврти становник Србије свакодневно конзумира неки од дуванских производа, да више од 50 одсто становника има повишену телесну масу, да је у 2019. сваки трећи становник Србије старости 15 и више годи­на ходао у континуитету мање од пола сата дневно, а да је 37 одсто становника Србије пи­ло лекове, биљна средства или витамине које им није прописао лекар. Сваки шести адолесцент узраста од 15 до 19 година је на­јмање једном месечно ексцесив­но пио. Изазови и опасности по јавно здравље су огромни и само заједничком акцијом целокуп­ног друштва можемо поправити ову јавно­-здравствену слику.

Развили сте мобилну апликацију Чувар здравља. На које још начине у овим тешким и изазовним временима преносите тачне и потребне информације и пру­жате помоћ грађанима?

– Информисање је једно од кљу­чних приоритета наше установе, које је свој пун значај обновило у овим временима короне. Еду­кација грађана ­ борба против лажних вести на званичним друштвеним мрежама наше установе, путем четбот апли­кације на сајту, али и мобилне апликације Чувар здравља, која је у претходној години понела Националну награду за квали­тет иновације ­ веома је важна тема у раду сваке јавно-­здрав­ствене установе. Дигитализа­цијом смо убрзали добијање важних информација о свему ономе што брине грађане, али смо и снажно одговорили на нарастајући антивакцинизам.

Недавно сте прославили век постојања. Kроз које све фазе је прошао завод током дугог низа година?

­-Од прве бактериолошке стани­це на територији Србије основа­не у Шапцу, која нас је све бра­нила од заразе која је претила преко границе, па до данашње установе, увек смо били на услу­зи нашем народу, ма где он био. Kада човек часно и предано ради свој посао, нема бриге да ће у својој племенитој мисији успе­ти. Тако се понашају одговорне установе и одговорни људи који их воде. Kада се удружи тимски рад, вера да се ради најбоље, у интересу нашег народа, онда ре­зултати увек стигну. У том ду­ ху протекао је и први век наше установе. Ја сам само наставио оно што су моји претходници започели, уносећи новине које носи савремено доба. Настојим да установа буде пример бриге о здрављу човека, а да сваки дан ту лествицу макар за милиметар подижем. Онда то за годину да­ на постане видљиво, а замисли­те како би онда могло да изгледа за још један век.

Kао директор инсти­туције која промо­више здравље и здравствену просвећеност, коју бисте пору­ку данас послали грађанима Србије?

– Да сте ми ово питање којим случајем поставили 2019, гра­ђанима Србије бих поручио да верују у здравствени систем наше земље, стручност и спре­мност медицинских радника, али и да буду одговорни пре­ма здрављу. Данас, када смо то сви заједно доказали, чувајући оно што нам је најдрагоценије, могу да им поручим да поред оваквих колега које су ризико­вале сопствене животе да би спасавале друге, могу да буду потпуно спокојни. Истина, сва­ко од нас је тога свестан када положи Хипократову заклетву, а на првом изазову осети каква је част и сатисфакција овог племенитог занимања. Зато, чувај­те здравље колико можете, а ми ћемо и даље бити ваши чувари када год затреба, то је наша ду­жност и обавеза.

Честитка Борби за јубилеј

Останите доследни новинарској професији и сачувајте традицију и поверење које Борба негује читав један век. У тешким временима за новинарство, професионално и даље одговарајте свим изазовима, као и досад, а читао­ци ће вам увек бити најбоље судије. И нека то буде ваша свакодневна борба!

аутор МИЉА ПОЊАВИЋ

ФОТО: МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ

Додај коментар: