Scroll Top

„Искуство у гужви“

iskustvo-u-guzhvi
Сличне теме

MСУВ

После великог успеха у Београду, ретроспективна изложба фотографа Горанке Матић „Искуство у гужви” гостује у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду и пред посетиоцима ће бити до 12. новембра.

Изложба „Искуство у гужви“ (како током пролећа у МСУБ, тако и предстојећа у МСУВ) кроз поделу на пет жанросвких или тематских целина тежи да истакне поливалентност професионалног ангажмана ауторке, с једне стране, као новинског хроничара музичких, ликовних, па и политич­ ких догађаја, а с друге стране као посвећеног уметнич­ ког фотографа са концептуално заокруженим ауторским пројектима и циклусима.

Додај коментар: