Scroll Top

Јавно кустоско вођење кроз изложбу Непоуздани приповедач Мрђана Бајића

javno-kustosko-vo-ene-kroz-izlozhbu-ne
Сличне теме

У оквиру манифестације Дани европске баштине у Музеју савремене уметности у Београду одржаће се јавно кустоско вођење кроз изложбу Непоуздани приповедач Мрђана Бајића у среду 5. октобра од 18 часова. Кроз изложбу воде Мирослав Карић, Александра Мирчић и Жаклина  Ратковић, кустоси изложбе. Музеј ће бити отворен до 20.00 часова и улаз је бесплатан.

Богат и комплексан стваралачки опус Мрђана Бајића, једног од водећих уметника на савременој уметничкој сцени у Србији, представљен је у оквиру изложбе која је постављена на свих пет нивоа и у непосредном окружењу Музеја.

Изложба је структурирана кроз хронолошке и тематске целине које прате све фазе развоја Бајићевог скулпторског рада и грађења једне специфичне ауторске поетике, приступа и израза у медију скулптуре. Поставком су обухваћени уметникови амблематски радови и пројекти који су током последње четири деценије обележили уметничка дешавања код нас, у региону и интернационално, укључујући и нову интерпретацију пројекта Yугомузеј и најновију продукцију која је рађена наменски за ову изложбу.

Од Бајићевих првобитних истраживања медијских специфичности и потенцијала скулптуре и односа форма–простор током осамдесетих година, каснијих усложњавања и елеборирања скулпторских целина које су неретко подразумевале и вишемедијске изразе, публика има прилику за увиде у опсег тема којима се уметник бавио, у проницљиве рефлексије и суптилне анализе како друштвено-историјских, политичких, културолошких контекста и наратива овдашњих простора тако и глобалних цивилизацијских феномена. Поред скулптура које представљају врсне примере промишљања медија у проширеном пољу изложба обухвата и — за Бајића важан и неодвојив — цртачки опус, што заједно са представљеним сарадњама са другим ауторима/уметницима и едукативним ангажманом доприноси ширем сагледавању његовог уметничког деловања.

Фото: Промо

Додај коментар: