Scroll Top

Међународни дан биодиверзитета

medjunarodni-dan-biodiverziteta
Сличне теме

Давног децембра 2000. године, Генерална скупштина УН усвојила је 22. мај као дан Међународног биодиверзитета, у знак сећања на усвајање текста Конвенције 22. маја 1992

Датум је изабран за прославу усвајања првобитног текста Конвенције о биолошкој разноликости. Конвенција има учеснике из скоро свих земаља.
Уједињене нације (УН) су 29. децембра 1993. прогласиле да је Конвенција „званично ступила на снагу“. Данас је позната као Конвенција о биолошкој разноликости (ЦБД).

Шта је биодиверзитет?

Биодиверзитет (биолошка разноврсност) представља разноврсност свих живих бића на планети Земљи, односно, свеукупност:

-гена, генетички диверзитет;

-врста, диверзитет врста (специјски диверзитет) и -екосистема, екосистемски диверзитет.

Потребно је истаћи да је биодиверзитет од кључног значаја за заштиту животне средине и одрживи развој човечанства!

Биодиверзитет се нарушава свакодневно: променом начина искоришћавања земљишта и мора, од стране инвазивних врста, климатским променама, загађењем и прекомерним коришћењем ресурса.

Заштита биодиверзитета представља скуп мера и поступака којима се угрожене биљне и животињске врсте штите од негативног човековог деловања.

Ове године се овај дан обележава 22.05.2023 са тиме да сваке године има другу тему којом се бави. Тема овогодишњег Међународног дана биодиверзитета је „Од споразума до акције: Повратак биодиверзитета“.

Иако сваки Дан биодиверзитета носи посебан значај, овогодишња глобална прослава доноси са собом обновљен осећај наде усвајањем Глобалног оквира за биодиверзитет Кунминг-Монтреал на ЦОП 15.

2022.године усвојен је Глобални оквир за биодиверзитет Кунминг-Монтреал који наводи четири дугорочна циља за 2050. и 23 хитна циља која треба постиц́и до 2030. Овај оквир поставља амбициозан план за имплементацију широко заснованих акција како би се дошло до трансформације у нашим друштвима. ’ однос са биодиверзитетом до 2030. и обезбедити да се до 2050. испуни заједничка визија живљења у складу са природом.

Према биолошкој разноврсности Република Србија представља један од 6 европских и један од 153 светска центара биодиверзитета.

Важно је нагласити да је човечанству остало изузетно мало времена да сачувамо разноликост врста нашег света које га насељавају.

На самом крају важно је нагласити да је неопходна радикална, синхронизована и глобална промена у нашем односу према природи и другим живим биц́има – да бисмо изградили истински бољи заједнички свет за све.

ЦБД је међународни уговор за очување биодиверзитета, одрживо коришћења компоненти биодиверзитета и праведну поделу користи које произилазе из коришц́ења генетских ресурса.

Многа подручја планете се сада чувају као део заштићених подручја од важности биодиверзитета. Конвенција наставља да се бави претњама по биодиверзитет тако што производи научне извештаје и развија алате који помажу у напорима за очување.

Аутор: Бојана Богојевић

Фото: Промо

Додај коментар: