Scroll Top

Млад кадар, спреман на немогуће

mlad-kadar-spreman-na-nemoguce
Сличне теме

ШКОЛА ИЗ КОЈЕ ИЗЛАЗЕ ИЗВРСНИ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

Школа “Свети Сава” постоји дуги низ година, налази се у самом центру града и кроз програме гимназије и меди­цинске школе пружа учени­цима могућност да се образују и науче нешто више, не само кроз класичну наставу већ и кроз практично искуство. С обзиром на то да је директор школе Братислав Спасић по занимању лекар, свестан је то­ га да се знање најбоље стиче на терену. Због тога се инси­стира на квалитетној пракси јер сматрају да само  уједи­њеним теоријским и практи­чним знањем ученици могу потпуно савладати градиво и испунити очекивања своје струке. Због тога из њихове школе излазе сјајне медицин­ске сестре, васпитачице, фи­зиотерапеути, фармацеутски техничари.

фото LiveProduction
УЧЕЊЕ ВАН ШКОЛЕ

Они ученике спремају за међународна, републичка и градска такмичења, на који­ма остварују успехе вредне па­жње. У школи се редовно ор­ганизују радионице: последња је била посвећена Светском дану образовања у области заштите животне средине, где су ученици спремили и одржали предавање “Живо­тна средина и здравље”.

Својим ученицима пружају и могућност да науче нешто више кроз посете разних му­зеја, галерија, сајмова… На пример, у пратњи наставни­ка ученици су посетили Сајам књига, манифестацију Наука око нас, Сајам науке, Српску академију наука и уметности и још много тога. Школа сарађује са многим медицинским установама, међу којима су ВМА, КБЦ Звездара, Болни­ца “Свети Сава”, ДЗ Звездара, ланци познатих апотека, Пре­дшколска установа Чукарица. Ученици на овај начин стичу знање и искуство неопходно за даље бављење медицином. Могућности су разне, одређе­ни број ученика након завр­шене средње школе одлази у иностранство, пре свега у Немачку, где школа има одли­ чну сарадњу са њиховим ме­дицинским установама.

Постоји више смерова меди­цинске школе и четири смера гимназије. Што се медицинске школе тиче, најпопуларнији је физиотерапеутски техничар. Тај смер углавном уписују млади спортисти, који због тренинга и утакмица морају да изостају са наставе. Настав­ници се труде да им олакшају школовање, дају додатне тер­мине за добијање оцена, и на тај начин олакшавају учени­цима који због ваншколских обавеза тешко уклапају и ре­довно школовање и професио­налне тренинге.

Осим физиотерапеута, ту су и медицинска сестра­ тех­ничар, педијатријска сестра, медицинска сестра­ васпитач, фармацеутски техничар и ла­бораторијски техничар.

фото LiveProduction
ПРОГРАМ ЗА СПОРТИСТЕ

Што се гимназије тиче, ученици имају могућност да одаберу један од следећих сме­рова: општи, друштвено­јези­чки, ИТ или филолошки­живи језици. На тај начин школа се брине и пружа образовање које млада особа прижељкује у складу са интересовањима. Школски кабинети су веома добро опремљени симулато­рима, медицинским кревети­ма и другим потребним мате­ријалом за вежбање.

Такође, као предност школе издваја се и млад и јако стру­ чан наставни кадар, који ради и немогуће да би ученицима приближио и олакшао некада тешке предмете. Поред ква­литетног наставног кадра и самог образовања ученика, водимо рачуна и о њиховој добробити у свим сегмен­ тима. Због тога имамjу и два ментора која брину о деци, као и одличну педагошко-­психо­лошку службу, која је у сваком тренутку доступна деци и ро­дитељима.

аутор НАТАША ЈОВИЧИЋ

Додај коментар: