Scroll Top

Најбоље чувана светска тајна никла из песка

najbole-chuvana-svetska-tajna-nikla-iz
Сличне теме

СУБОТИЦА, НАЈСЕВЕРНИЈИ ГРАД СРБИЈЕ

Све у вези с овим градом, од његовог настанка до архитектуре, више је него необично

На самом северу Србије, на уда­љености свега 10 километара од Мађарске, налази се један од најлепших градова наше земље, чудесна Суботица.

Први пут спомиње се 1391. под латинским именом Забатка, а све у вези с њом, од настанка до архитектуре, врло је необично. За разлику од других градова који су претежно настајали у долинама река због плодног зе­мљишта, на местима погодним за подизање тврђаве или на ра­скрсницама путева, Суботица је настала на песку и без посебног реда, једноставним удружива­њем салаша.

Због недостатка новца за уна­пређење и развој града, градске власти биле су приморане да продају земљу око града и саде ви­нограде, чиме су се касније финансира­ле. Песак је погодан за зашти­ту винове лозе, због чега се данас метафорички каже да је Субо­тица град настао из песка, а не од њега. Данас, она је место пространих равница, зеленила, богате историје и тра­диције, прелепих манастира и занимљиве архитектуре, у којем ће вас дочекати увек љубазни и срдачни Суботичани.

Градска кућа

СИМБОЛИ СЕЦЕСИЈЕ: СИНАГОГА И ГРАДСКА КУЋА

Град је богат објектима који су изграђени у стилу сецеси­је, која се у Суботици јавља, као и у Европи, крајем 19. и почетком 20. века. Реч је о уметничком правцу који се побунио против строгих кано­на историцизма и угледања на епохе које су му претходиле. Сецесија је интернационални стил, окренут према природи и њеним еле­ментима, и у сваком де­лу Европе у ком је била заступљена издвајала се и имала нешто спе­цифично.

У Аустрији је позната као бе­чка сецесија, у Немачкој као југендстил, у Италији као цветни стил, у Француској и Белгији као ар нуво, а у Субо­тици се одомаћио као сецесија. Одлика сецесије у овом граду, где постоји чак око 100 објека­та изграђених у овом стилу, је­сте спољна керамика која може да трпи услове континенталне климе. Најзначајнији објекти сецесије налазе се у стро­гом центру, а неки од њих су Градска кућа, Пала­та Ференца Рајхла и Си­нагога.

Изграђена 1902, према про­јектима познатих архитеката Марцела Ко­мора и Деже Јакаба, Синагога је 1974. проглашена за споменик културе од изузетног значаја. Суботичка Синагога је једина у Европи која носи обележја мађарске варијанте сецесије и њени нарочито карактеристич­ни мотиви јесу мотиви младих жена које налакћене посматрају пролазнике. Рађене су у природној величини од печујске керамике, а потом бојене. Градска кућа, изграђена 1910, као административно­-послов­ни центар, и данас има исту намену. При њеној изградњи посебна пажња придавана је сваком детаљу: правоугаоној основи, раскошном степени­шту и нарочито бираним ви­тражима по којима је позната.

Као и у Београду, на Слави­ји, и овде је велики америч­ки ланац брзе хране “Мекдо­налдс”, који се у оквиру овог објекта налази, морао да се прилагоди локалној архите­ктури.

Палата Ференца Рајхла
ФОТО: MARCIN KONSEK / WIKIMEDIA COMMONS / CC BY-SA 4.0

Палата Ференца Рајхла, поди­гнута 1904, породична је кућа архитекте инспирисана фол­клорном уметношћу, мотивима баштенског цвећа, детаљима од жолнај керамике, кованог метала и стакла на фасадама које подсећају на народни вез. Нажалост, Рајхл није дуго имао прилику да ужива у свом ре­мек-­делу јер је већ након четири године банкротирао и морао све да прода и исели се из палате.

О лепоти и упечатљивом изгледу Суботице сведочи и чињеница да је репортажа угледног америчког сајта Деј­ли бист започета речима: “Док хорде туриста чекају у реду да сликају Гаудијеве грађевине ар нувоа у Барселони, 140.000 српских грађана живи у нај­боље чуваној светској тајни, ремек­-делу ар нувоа, које се зове Суботица.”

ПАЛИЋ – НАЈВЕЋЕ ПРИРОДНО ЈЕЗЕРО

Околина и природа Суботи­це изузетно су богате, па вам препоручујемо, уколико сте у посети на неколико дана, да обавезно посетите и Палићко језеро, које се налази на осам километара од самог града.

Настало као еолско језеро на­ношењем песка, познато је по птичјим острвима, на којима се гнезди велики број птица, од којих су најупадљивије буч­ не колоније чапљи и галебова. Поред тога, ту су и црноглави галеб, видра и слепи мишеви, који се налазе на листи зашти­ћених врста.

Језеро је права оаза за тури­сте, а нарочито је примамљиво током пролећних и летњих ме­сеци. Окружује га стаза погод­на за све пешаке и љубитеље бициклизма, а за све оне који су дошли на Палић са жељом да се освеже постоје и купалишта од којих је најпознатији Женски штранд. Изграђен пре више од једног века, данас представља једно од најлепших места за од­мор на језеру. Иако има статус бање, а лековита својства језера су позната још од давнина када је муљ с дна језера почео да се користи у балнеолошке сврхе, бањски туризам му није јача страна.

СУПА ОД ВИШАЊА

Гастрономија Су­ботице позната је по шароликости укуса, који су, баш као и сам град, по­следица мешавине различитих култура и обичаја на овим просторима. Служе се јела немачке, турске, мађарске, црногорске, босанске и других кухиња, које чине осно­ву за при­премање укусних специјалитета панонског поднебља. Рецепти по којима се припрема најукуснија храна меша­ју слане и слатке укусе, народе овог подручја, али и традицију и модерну кухињу. Неки од не­заобилазних слатких специја­литета свакако су гомбоце и слатка супа од вишања.

Поред разноврсности гастро­номске понуде у којој ћете сигурно уживати ову област красе и бројне винарије, где можете пробати најразличи­тија вина и погодити баш ноту која вам највише одговара, али и забавити се уз тамбураше.

Легенда каже…

Према једној од популарних легенди, једна суботичка ба­ка продавала је своје воће и поврће на пијаци супарничког Сегедина. Иако је Сегедин већи, бака је увек кроз причу хвалила и величала родну Суботицу. Једном приликом један Сегединац је упита: “А каква је та твоја Суботица?” Бака у руку узе шаку пасуља и неравномерно, без икаквог реда, само га баци на своју мараму: “Ево, баш овако изгле­ да”, показа му на крају.

аутор ИВАНА ЗОКИЋ

ФОТО: TRAVELLINO

Додај коментар: