Scroll Top

Отварање иложба Вилерови гоблени – слике игломисликане

otvarane-ilozhba-vilerovi-gobleni-s
Сличне теме

Изложба се отвара у Етнографском музеју у уторак 17. маја 2022. у 19 сати. Ауторка изложбе је Ирена Филеки, музејска саветница.

Вилерови гоблени су врста везених радова, код нас нарочито популарних у другој половини ХХ века. Идеја за реализацију изложбе је настала након што је госпођа Љубица Ћоровић из Београда Етнографском музеју у Београду поклонила урамљене гоблене, шеме, конаце, платна и каталоге гоблена Вилер компаније.

Омиљеност гоблена код нас може се посматрати у светлу улоге веза у нашој традиционалној култури и прихватања европских уметничких тенденција.

Заинтересованост за овакву врсту везених радова расте током 20. века, нарочито у његовој другој половини. Називом изложбе Вилерови гоблени – слике иглом исликане наглашава се преношење једне врсте уметничког израза у други, што је важна карактеристика Вилерових гоблена чија је основна предлошка настала пребацивањем чувених уметничких дела различитих сликарских праваца на везену подлогу.

Фото: Етнографски музеј

Додај коментар: