Scroll Top

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СВИРАЊА НА ГАЈДАМА

prezentatsija-svirana-na-gajdama
Сличне теме

Презентација свирања на гајдама одржаће се у петак, 19. новембра 2021. године у Етнографском музеју у Београду у организацији Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду. У презентацији савремене гајдашке праксе, учествоваће гајдаши – носиоци знања и вештине свирања на овом традиционалном народном инструменту, и стручњаци који се баве очувањем нематеријалног културног наслеђа. Ово је први догађај који организује наша институција, а који је посвећен представљању актуелне гајдашке праксе у Србији  као елемента нематеријалног културног наслеђа из домена извођачких уметности. Презентација свирања на гајдама има за циљ да укаже на разноликост типова гајди које се данас свирају на територији Србије, али и да подстакне разговор између носилаца овог наслеђа – гајдаша и стручњака из области нематеријалног културног наслеђа о даљим корацима и могућностима за осмишљавање и реализацију активности и програма који би допринели раду на очувању вештине свирања на овом традиционалном инструменту. Презентација свирања на гајдама део је активности Центра за нематеријално културно наслеђе Србије усмерених на презентацију и промоцију елемената „живог наслеђа” који су уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.

Фото: Промо

Додај коментар: