Scroll Top

Стрип о погрому Срба

strip-o-pogromu-srba
Сличне теме

“ДОБРО ДОШЛИ НА КОСОВО” КОНАЧНО И У КЊИЖАРАМА СРБИЈЕ

Прича прати дешавања из марта 2004, али подсећа и на тензије између етничких заједница из осамдесетих, каже Игор Марковић

Март 2004. Димитрије је младић који је у младости побегао из Југославије и сада се враћа на Косово, у Митровицу, град у којем је рођен, да би присуствовао са­храни оца, с којим се растао у лошим односима. На путу кроз бившу земљу упознаје Милана, старог живописног Србина, оштрог језика, који му представља своју верзи­ју југословенских ратова. Са сваком Милановом причом Димитрије се враћа у детињ­ство и сећа тренутака прове­дених с најбољим пријатељем Кледијем, младим Албанцем. Сећа се игре и одрастања, али и растућих тензија и сукоба, раздора и подела још из ми­нулих времена. Ово је само кратки увод у причу и стрип “Добро дошли на Косово”.

Када се коначно прибли­ жио циљу, наш јунак се нашао заробљен усред немира који су се десили 2004. на Косову и Метохији, тако да је у стрипу обухваћен мартовски погром над Србима, али је прича да­леко сложенија јер прати и до­гађаје из осамдесетих година прошлог века, растуће тензије између етничких заједница на Косову и сложен однос јуна­ка с оцем ­ објаснио је Игор Марковић, главни уредник домаће издавачке куће “Си­стем комикс”, која је откупи­ла права од куће “Роше” из Француске, која је ово издање објавила прошле године.

“Добро дошли на Косово”први пут кроз девету уме­тност приказује истину о страдању српског народа у мартовском погрому, а стрип прати не само трагичне дога­ђаје већ и искушења пред која је стављен стидљиви и роман­тични Димитрије, који мора да смогне храбрости и нађе снаге да пређе ратну зону и оствари циљ.

Стрип се од овог фебруара на­ шао у књижарама широм Ср­ бије, а сценарио је написала Си­ мона Могавино, косценариста је Никола Мирковић, а цртеже је ура­дио Ђу­зе­пе Ква­то­чи.

Пре­ма ре­чи­ма пре­во­дио­ца Ва­си­ли­ја Кр­сти­ћа, ово остваре­ње омо­гу­ћа­ва да се и на запа­ду са­зна исти­на о де­ша­ва­њима на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, без упли­ва про­па­ган­де и дне­в­не по­ли­ти­ке.

Додај коментар: