Scroll Top

Ствари вибрантне – ствари свечане

stvari-vibrantne-stvari-svechane
Сличне теме

Отварање изложбе одржаће се у петак 11. Фебруара са почетком у 18 часова у Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића.

Кустоси: Сенка Ристивојевић и Мирослав Карић

Поред уметничких дела разврстаних по збиркама, у депоима Музеја савремене уметности чувају се и предмети, белешке, изјаве уметника, фотографије, најразличитији докази и сведочанства, ресурси за разумевање и читање уметности од времена историјских авангарди до данас.

Предмети Леонида Шејке, из Легата Ане Чолак Антић

Ови материјали стизали су кроз легате и поклоне које су Музеју предавали уметници или чланови њихових породица. Уз уметничка дела, архивски материјали и лични предмети драгоцени су за истраживање и стицање нових сазнања, за тумачење порука и наратива.

Изложба је названа према једном цитату пронађеном међу белешкама Леонида Шејке, Ствари вибрантне – ствари свечане, представља серију прича о покушајима уметника да начине промене у друштву, о њиховом протесту који би водио ка свету коначно погодном за живот – ун монде енфин хабитабле (Андре Бретон). Ове тежње могу се назвати и утопијским и јасно се могу сагледати у уметничким радовима. Ипак, главну улогу овог пута преузимају предмети и материјали који нису део музејских збирки, већ се чувају као документацијски материјал.

Леонид Шејка, Че је жив, 1968, Легат Ане Чолак Антић
Индијанска беба-луткица, почетак 20. века, Легат Милана Дединца и Радмиле Бунушевац Дединац

Изложени свакодневни предмети, употребљавани или настали током рада и уметничких експеримената и истраживачких процеса, стављени су у јукстапозицију са уметничким делима, како би се проширио угао сагледавања њихове улоге у контексту уметничког стварања и друштвеног ангажовања уметника.

Овај својеврсни омнибус састоји се из серије засебних прича чији се јунаци понекад сусрећу, путеви им се укрштају, некада имају утицаја једни на друге, али то није увек нужно. Неке од прича дешавају се паралелно, у смислу простора и времена, док друге граде сопствени континуум.

Мирољуб Тодоровић, Време је новац, Објект – поема, 1969, Легат Мирољуба Тодоровића

Све приче повезује једна нит – предметност, однос према предмету, релација субјекат–објекат. Приче говоре предмети и личне ствари уметника који су били активни у периоду историјских авангарди, попут Вана Бора, Милана Дединца, Растка Петровића, Марка Ристића, као и из каснијег периода шездесетих и седамдесетих година двадесетог века, када су своје предмете користили Леонид Шејка, Иван Табаковић, Милица Зорић Чолаковић и Мирољуб Тодоровић.

Оне осликавају промене парадигме у уметности, које су довеле и до промена истине о свету, о друштву. Супротстављајући се модернистичком моделу сагледавања уметности у односу према реалном животу, авангарде уводе нове приступе у којима се уметност и живот изједначавају. Изложба Ствари вибрантне – ствари свечане преиспитује значај предмета и личних прича у контексту уметности, али и значаја легаторства и поклона појединаца музејима, који имају сврху да дела уметности трајно сачувају и учине доступним јавности са идејом општег добра.

Птице из тропске Америке, Легат Милана Дединца и Радмиле Бунушевац

Предмети представљени на изложби у Легату Чолаковић припадају легатима Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, Ане Чолак Антић, Вана Живадиновића Бора, Милана Дединца и Радмиле Бунушевац Дединац, Ратиславе Табаковић, Мирољуба Тодоровића, као и поклона Јелене Јовановић и Драге Панић.  

Публика ће, кроз епизоде у Легату Чолаковић, имати прилику да открије приче које се крију иза вотивних фигурина из Африке и витрине са птицама тропске Америке, да послуша аудио интерпретацију текста „Читати редом, само читати први пут“, који се чува са осталом документацијом Леонида Шејке у легату Ане Чолак Антић, да се кроз скице – макете упути у истраживачки процес и теоријске тезе „Ликовне морфологије стваралачке силе” Ивана Табаковића, да се упозна са објект – поезијом родоначелника сигнализма Мирољуба Тодоровића, завири у инспиративну радну бележницу Милице Зорић и књигу уметника Италиан Пицтурес Вана Бора.

фото: Бојана Јањић / МСУБ

Додај коментар: