Scroll Top

То што носите име важне личности није довољно

to-shto-nosite-ime-vazhne-lichnosti-nije-d
Сличне теме

БРАНКО ЋАЛОВИЋ, ДИРЕКТОР УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

С обзиром на допринос великана нашој култури, никада није превише пажње, али морамо бити обазриви да не пређемо границу доброг укуса када се ради о популарним садржајима

Слика културе у Чачку је шаролика. На моменте динамична, на моменте статична. У једном тренутку чују се примедбе да се ништа не дешава, а већ у другом критике зашто има толико програма који се преклапају да заинтересовани не могу да их испрате! Различити су погледи, исто колико и потребе у домену културне понуде. Рекао бих да је тако и у осталим деловима Србије, осим у Београду и Новом Саду, у којима су могућности, понуде и доступност знатно веће, започиње разговор за Борбу Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије “Надежда Петровић” из Чачка, специфичне и препознатљиве установе културе, уједно и једне од најстаријих ван Београда.

Дан установе, драмски комад “Са Надеждом кроз време”

На челу сте галерије посвећене једној од наших најпознатијих сликарки Надежди Петровић. Да ли сматрате да се посвећује довољно пажње великанима из области уметности с наших простора?

– Постоји доста меморијалних музеја, установа и манифестација које баштине дела и основани су у спомен великана српске уметности, негујући културу сећања на те уметнике и њихово дело. Међутим, то што носите име неке важне личности из света уметности није довољно. Потребно је континуирано радити на пољу истраживања, позиционирања и редефинисања места одређене личности и сталне афирмације и подсећања на њихово дело. Увек се мора водити рачуна да се то ради у духу времена у ком живите и тражити оно што је есенцијално у њиховом стваралаштву и доприносу култури и што се и данас може везати за наша стремљења односно “ново читање”. Сматрам да с обзиром на њихов допринос нашој култури, никада није превише пажње, али се мора
бити обазрив да се, када се ради о популарним садржајима, не пређе граница доброг укуса.

Награда “Даница Марковић” за издавачки подухват године

Kоји су планови када су у питању изложбе у галерији за ову годину?

– Галерију очекује најважнији посао, оно због чега смо и основани. Реализација Меморијала Надежде Петровић, 31. по реду изложбе савремене уметности, као пресека текуће праксе и продукције ликовне односно визуелне уметности, посвећене Надежди Петровић. Надам се да ће овогодишње издање донети неке нове аспекте и искораке на пољу савремене визуелне сцене. Планиране су и традиционална изложба “Млади”, изложба Милене Чубраковић, изложба Адама Пан­тића, као и изложба регионал­ног програма “Препознавање”, пројекта који доноси кустоске и уметничке праксе ван главних уметничких центара. Ту је и вр­ло важна издавачка делатност, с неколико публикација, како стручних, популарних тако и едиција за најмлађе.

Одлучено је да ће прва национална престони­ца културе 2023. бити управо Чачак. Kолики је допринос Га­лерије “Надежда Петровић” овом великом достигнућу?

– Бићу крајње нескроман. Сма­трам да је допринос Уметничке галерије “Надежда Петровић” да град Чачак понесеову важну титулу изузетно значајан. Гале­ рија је својим радом у претход­ них 60 година, колико постоји постала важно место савреме­ не уметности у региону, што је препознато и на националном плану, посебно кроз Меморијал Надежде Петровић, као једне од најзначајнијих манифестаци­ ја ликовне, односно визуелне, уметности код нас, а чињени­ ца да смо први понели титулу престонице културе Србије заправо је истакла сва досада­ шња залагања, успехе и креа­ тивност. То је велико признање генерацијама свих културних посленика овог града. Остаје да прионемо на посао и потрудимо се да будућим носиоцима ове титуле послужимо као пример добре праксе.

Изложба “Златном руком и сребрним српом”, колекција етнографских предмета Надежде Петровић

Шта бисте издвојили као највећи успех у то­ку свог досадашњег дирек­тората?

– Релативно кратко сам на овом месту, нешто више од две годи­не, а то се поклопило с перио­дом у ком живимо у ванредним околностима. Ипак, за ово вре­ме догодиле су се и неке изузе­тне ствари. Значај у популари­зацији савремене уметности и интересовање које је побудио јубиларни 30. Меморијал На­дежде Петровић најбоље илу­струју бројне награде стручне јавности. Изложба приређена у част 60. годишњице рада гале­рије, реализована у сарадњи са Етнографским музејом, преми­јерни је приказ етнографских предмета Надежде Петровић; наш пројекат обележавања јубилеја 150 година од рођења Надежде Петровић ушао је у програм Унеска за обележа­вање годишњица значајних личности, што је прилика да целом свету, односно, свим чланицама ове организације за уметност и културу, предста­вимо дело Надежде Петровић и њен активизам.

Два јубилеја – 60 година галерије и век Борбе

Једино квалитет опстаје! Морамо се трудити да нађемо посебности и да одржавамо и стално унапређујемо квали тет нашег рада, услуга и културне понуде. Останите чувари српске културе, симбол вредности и лепе речи – поручује Бранко Ћаловић.

аутор ИВАНА ЗОРКИЋ

ФОТОГРАФИЈЕ: УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

Додај коментар: