Scroll Top

ЗУП под лупом

zup-pod-lupom
Сличне теме

МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРУШТВА АНАЛИЗОМ УПРАВНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

У Београду, у Привредној комори Србије, у петак, 13. октобра 2023. године, одржаће се регионална конференција на тему “Анализа Закона о општем управном поступку у функцији привреде и грађана”, у организацији Консултантске куће “Еуросфера”, уз учешће угледних стручњака у доменутеорије и праксе из југоисточне Европе и ЕУ, а уз подршку Народне скупштине Републике Србије и друштвено одговорних организација

Анализа прописа, посебно оних који правно уређују рад јавне управе која постоји како би допринелајавном интересу, уобичајена је у савременим друштвима. Човек данашњице је суштински и судбински везан за Закон о управном поступку. Од његове делотворности, као и његових евентуалних мањкавости или степена ефикасности примене, умногоме зависи квалитет живота сваког грађанина и развој друштва у целини. Домашај ЗУП-а јеогроман јер га примењују бројни органи државне управе на свим нивоима.

Излазећи у сусрет потребама привреде и грађана, држава је подржала расправу о ЗУП-у. Тим поводом, др Владимир Орлић, председник Народне скупштине је изјавио: Народна скупштина Републике Србије, у склопу своје надлежности да доноси законе и друге опште акте, подржава стручну, колегијалну и аргументовану расправу о свим актуелним аспектима ЗУП-а, а посебно о ефектима његове примене. С обзиром да предстојећа конференција окупља стручњаке различитих профила који ће, сваки из свог угла, осветлити поједина управно-правна питања, уверен сам да ће сви учесници дати значајан допринос квалитетној анализи, важним закључцима и корисним предлозима.“

Предстојећа конференција пружа снажну могућност да сваки од учесника у програму, из сопственог методолошког угла, понуди анализу једног или више чланова ЗУП-а, износећи више или мање целисходне аспекте законског текста – седам година од усвајања прописа који је важан како за рад јавне управе, тако и за положај привреде, невладиног сектора и грађана.

Ова значајна регионална конференција намењена је руководиоцима и стручњацима у јавном и приватном сектору, а посебно онима који примењују ЗУП. За учешће се већ пријављују представници градова, општина, округа, министарстава, јавних предузећа и јавних служби, невладиних организација… Учесници ће имати прилику да чују експерте из земаља југоисточне Европе и ЕУ, без котизације, само уз обавезну пријаву.

Конференција је и подршка европском путу Србије, што подразумева испитивање и доградњу правних механизама за практичну примену једног броја начела Европског суда правде. Зато је предстојећа конференција ослобођена било какве дневне политике, јер је једина жељаКонсултантске куће Еуросфера, организатора конференције, као и експерата који је подржавају, да се допринесе бољој организацији јавне управе, а привреди, невладином сектору и грађанима додатно олакша свакодневно сусретање са ЗУП-ом“, изјавио је проф. др Михајло Рабреновић, представник Организационог одбора конференције.Главни и одговорни уредник Зборника радова са предстојеће конференције, др Предраг Димитријевић, професор управног права на Правном факултету Универзитета у Нишу, члан матичног Одбора за правне, економске и политичке науке ресорног Министарства просвете, наводи да ће „посебну вредност излагањима дати учесници који изнесу концизну анализу која је поткрепљена статистичким подацима у погледу рада појединих органа управе у првом и другом степену одлучивања, а посебно у контексту  броја и тока предмета који се решавају, броја и врсте изјављених приговора и жалби, са освртом на судску контролу управних активности.

Заинтересовани за учешће у раду конференције ближе информације могу добити преко сајта www.eurosfera.org.

На тој веб адреси могуће је пријавити се за учешће у конференцији али ипопунити Анкету о досадашњим ефектима Закона о управном поступку:

https://forms.gle/tfPNswg7vGEdzQzZ7

Ставови анкетираних су драгоцени и послужиће надлежним органима и стручњацима у анализи ефеката ЗУП-а.

Додај коментар: