Scroll Top

Лекар мора бити спреман на херојски чин

lekar-mora-biti-spreman-na-herojski-cin
Сличне теме

ДОЦЕНТ ДР МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА

Ова пандемија је нас, здравствене раднике,природно определила да будемо у првим редовима. То је наш посао, наш животни пут и посвећеност. Ко тако не осећа, не требада се бави медицином, сматра Марија Здравковић

Oвај вирус је пот­ пуно нов и непре­двидив. Померио је све границе на­шег знања и пока­зао да нема правила. PCR те­ст, којим се доказује активно присуство вируса у делу грла и носа, код сваког 15. пацијен­та покаже негативан резултат. Једноставно, у тренутку те­стирања нема активну репли­кацију у носу и грлу, одакле се брис и узима. Због тога нам је клиничка слика најважнија јер на основу ње одлучујемо о даљој дијагностици, посе­бно скенеру плућа, на осно­ву којег можемо суптилно да откријемо и пратимо ово опа­ко обољење. Пре месец дана изашао је један интересантан рад у познатом научном часо­пису који је показао да особе са нултом Rh негативном групом најчешће имају негативан PCR тест у корони, а ја управо имам ту крвну групу, па би то могло бити логично објашње­ње, ­ почиње разговор за Борбу доцент др Марија Здравковић, директорка КБЦ Бежанијска коса, здравствена радница која је видела лице и наличје ко­роне, као лекар и као пацијент

20.000 прегледаних пацијената

од почетка пандемије

Колико су мере кризног штаба успеле да ублаже пандемију?

– Мере кризног штаба су би­ле одлучујуће за спречавање ширења ове епидемије на на­шем тлу. Ја нисам члан главног кризног штаба, али с великим поштовањем и наклоном могу да кажем да су чланови кризног штаба понели велику тежину одлучивања у најтежим трену­цима пандемије. Здравствени систем је издржао тешко иску­шење, а то је успео само уз ве­лика улагања која су се деси­ла пре само неколико година у овој области, како у опрему, нове објекте тако и у стручне младе људе пуне знања и љу­бави према својој отаџбини. Противник сам неутемељених критика и паушалних нестру­чних оцена са позиција које немају везе с оним што се де­шава, а најгоре је када поједини критизери заправо и не знају о чему се ради, али се укључују у разне коментаре о кризном штабу, то је потпуно неетички. Чињенице су јасне: Србија је хоспитално лечила значајно већи проценат оболелих у по­ређењу с другим земљама ко­је често помињемо као добро организоване, показала да има једну од најмањих смртности у Европи, а оно што је посебно значајно нестварно брзо орга­низовала је и започела вакци­нацију својих грађана.

Постоји ли трајни иму­нитет код пацијената који су прележали болест?

КБЦ Бежанијска коса је на­јмањи клиничко-­болнички центар у Србији. Али до сада је у нашој пријемно­-тријажној амбуланти прегледано преко 20.000 пацијената са сумњом или потврђеном корона инфе­ кцијом. Хоспитално је лечено скоро 4.500 људи, највећи број њих је успешно излечен. Паци­јенти са најтежим клиничким сликама се лече у јединицама интензивне неге, ­ ми смо, уме­сто једне, отворили чак три да бисмо збринули све пацијен­те којима је било потребно интензивно лечење. До сада смо успешно излечили и значајан број пацијената код којих је постојала захваћеност и више од 90 одсто плућа. Правило код короне је ­ што тежа клинич­ка слика ­ јачи имунитет. Али, наравно, постоје и изузеци. Још увек не знамо постоји ли трајни имунитет, али све се прибоја­вамо да заправо не постоји и да ћемо се с короном борити, као и с вирусом грипа ­ сваке године поново.

4.500 људи лечено хоспитално

Имунизација у Срби­ји је у току, међу првим земљамау свету имамо на ра­сполагању цепива различи­тих произвођача…

– У великом броју развијених европских земаља се очекује да вакцинација добије на значају тек за неколико месеци јер је вакцина мисаона именица. Ми у Србији имамо на располага­њу три вакцине, фајзер, руску и кинеску. У суштини, принцип је исти код све три,­ циљ је унети антиген короне и стимулисати имуни систем да створи анти­тела и стекне отпорност према болести. У све три вакцине иско­ришћен је посебан носач анти­гена и по томе се оне разликују. За сада се руска вакцина не даје старијима од 60 година. Дакле, суштински су све три вакцине врло сличне по финалном ци­љу и одговору и, најбитније од свега, јесте да се вакцинишете.

Прва жена витез

Прошлог септембра постали сте једина жена у историји Љубичевских коњичких игара која је понелатитулу витеза. То је био величанствендан у моме животи, који ћу увек памтити. Стиглаје као огромна подршкау тешком тренутку борбе са короном и дала ми пуно нове снаге да идем напред и даље се борим. Пожаревац је диван град,место које искрено волим, с дивним људима и огромним потенцијалом да постане туристички бренд Србије. Пројекти који су започети ће овај град учинити једним од најлепших места у овом
делу Балкана и радујем сењеговом процвату-каже Марија Здравковић.

Пандемија је показала да су здравствени рад­ници наши хероји.

– Ова пандемија је нас, здра­вствене раднике, природно определила да будемо у првим редовима. То ја наш посао, наш животни пут и посвећеност. Ко тако не осећа, не треба да се ба­ви медицином.

аутор СУНЧИЦА НИКОЛИЋ

­

Додај коментар: