Scroll Top

Минимална зарада у Републици Србији за 2024. годину

minimalna-zarada-u-republici-srbija-za-2024-godinu
Сличне теме

На основу члана 112. Закона о раду, Републике Србије Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о износу минималне цене рада која се односи на период јануар – децембар 2024.године

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 15.9.2023. године.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за наредну годину износиће 271 динар (нето) по радном часу и примењиваће се од 01.01.2024.године.

Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду.

Битно је разјаснити ј да је одредбама Закона о раду регулисано да се минимална зарада одређује на основу минималне цене рада утврђене у складу са законом, временом проведеним на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за доношење одлуке о увођењу минималне зараде.

Након што истекне рок од шест месеци од доношења одлуке којом се уводи минимална зарада послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде.

Минимална цена рада не може се утврдити у нижем износу од минималне цене рада утврђене за претходну годину.

Имајући у виду најновије повећање минималне зараде нето минимална зарада за исплате у току 2024. године ће износити:

за месец са 160 радних сати:43.360,00 динара.

за месец са 168 радних сати: 45.528,00 динара.

за месец са 176 радних сати: 47.696,00 динара.

за месец са 184 радна сата: 49.864,00 динара.

Износи бруто минималне зараде за исплате од 1. јануара 2024. године ће износити (у складу са предложеним новим пореским ослобођењем од 25.000 динара):

за месец са 160 радних сати: 58.288,16 динара.

за месец са 168 радних сати: 61.380,89 динара.

за месец са 176 радних сати: 64.473,61 динар.

за месец са 184 радна сата: 67.566,34 динара.

Минимална цена рада за 2024. годину увећана је за 17, 83% у односу на минималну цену рада из 2023. године.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2023. године врше се по 201,22 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2023. године се врше по 230,00 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

На самом крају важно је подсетити да се све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2023. године врше по 230 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2024. године се врше по 271 динар по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Аутор Бојана Богојевић

Додај коментар: