Scroll Top

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ

minimalna-zarada-u-republitsi-srbiji-z
Сличне теме
Dodela Svetosavske nagrade

Волео бих да у будућности допринесем развоју науке и човечанству, али и...

На основу члана 112. Закона о раду, Републике Србије, Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о износу минималне цене рада која се односи на период јануар – децембар 2022.године.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за наредну годину износиће 201,22 динара (нето) по радном часу и примењиваће се од 01.01.2022.године.

Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду.

Битно је разјаснити да је одредбама Закона о раду регулисано да се минимална зарада одређује на основу минималне цене рада утврђене у складу са законом, временом проведеним на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за доношење одлуке о увођењу минималне зараде.

Након што истекне рок од шест месеци од доношења одлуке којом се уводи минимална зарада послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде.

Минимална цена рада не може се утврдити у нижем износу од минималне цене рада утврђене за претходну годину.

Минимална цена рада за 2022. годину увећана је за 9,4% у односу на минималну цену рада из 2021. године.

Према горе наведеној Одлуци Владе Републике Србије која је објављена у “Службеном гласнику “ РС бр.87/2021 нето минимална зарада за исплате у току 2022. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 32.195,20 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 33.804,96 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 35.414,72 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 37.024,48 динара.

      МЕСЕЦМогући број часова радаМинимална нето зарадаМинимална нето зарада по часу рада
Jануар 2022.           168    33.804,96          201,22
Фебруар 2022.           160    32.195,20          201,22
Март 2022.           184    37.024,48          201,22
Април 2022.           168    33.804,96          201,22
Maj 2022.           176    35.414,72          201,22
Јун 2022.           176    35.414,72          201,22
Jул 2022.           168    33.804,96          201,22
Aвгуст 2022.           184    37.024,48          201,22
Сeптембар 2022.           176    35.414,72          201,22
Okтобар 2022.           168    33.804,96          201,22
Новембар 2022.           176    35.414,72          201,22
Децембар 2022.           176    35.414,72          201,22

На самом крају важно је истаћи да се све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2021. године врше по 183,93 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2022. године се врше по 201,22 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Бојана Богојевић

https://bojanabogojevic.wordpress.com/

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Специјалиста за корпоративно управљање

Експерт за ЕУ

UN Accredited Climate Change Teacher

Climate Reality Leader

Засади дрво Амбасадор

Додај коментар: