Scroll Top

Градови као позорница

gradovi-kao-pozornitsa
Сличне теме

КРАЈ ЛЕТА У ЗНАКУ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Градови широм Србије крајем августа нуде различите културно-забавне садржаје, манифестације које промовишу традицију, обичаје, културу и спорт, а све је више и музичких фестивала, који окупљају познате домаће и стране извођаче

Овогодишња летња сезона у Србији остаће упамћена по бројним култу­рним догађајима манифестацијама и фестива­лима, па можемо рећи да је ова година прави рестарт за културу након готово двогодишње пау­зе због коронавируса. Сви они који последње дане августа не­ће провести на мору или неким другим дестинацијама за одмор моћи ће да уживају у богатој по­нуди културних садржаја коју нуде градови у Србији. За вас смо издвојили неке од најпосе­ ћенијих фестивалских програма који се одржавају последњих да­на августа.

57. ФЕСТИВАЛ ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА У НИШУ

20-26. 8.

У периоду од 20. до 26. авгу­ста одржаће се 57. Фестивал глумачких остварења играног филма, познат и као Филмски сусрети у Нишу. На Летњој позорници нишке тврђаве пу­блика може да очекује богат филмски садржај. Овогоди­шњи добитник Награде “Па­вле Вуисић” Славко Штимац признање ће традиционално примити на свечаном отвара­њу фестивала. Очекују се и две светске премијере ­ “Ко­медија на три спрата” Сандре Митровић и “Вучје бобице” Сретена Јовановића, док ће премијере за публику у Нишу бити филмови “Хероји радни­чке класе” Милоша Пушића, “Страхиња Бановић” Стефа­на Арсенијевића, “Гејм” Ане Лазаревић, “Усековање” Си­нише Цветића и “Хероји” Го­рана Николића. Овогодишњи фестивал отвара филм “Лето када сам научила да летим” у режији Радивоја Андрића, док ће на затварању бити при­казано документарно оства­рење “То је Тома” Владимира Ристића. На програму ће се наћи и филмови “Није лоше бити човек” Душана Коваче­вића, “Било једном у Србији” Петра Ристовског, “Келти” Милице Томовић, “Небеса” Срђана Драгојевића, “Мрак” Душана Милића, “Златни де­чко” Огњена Јанковића “Ол­га” Владимира Ђорђевића, “Министар, Бан, Перикле ­ Тиса Милосављевић” Горана Станковића и многи други. Жири који ће одлучивати о наградама за најбоље глумце чине Бранкица Зорић Васо­вић, Петар Божовић и Душан Премовић.

Це­на ко­м­пле­та ула­зни­ца је 2.500 а по­је­ди­на­ч­на кар­та 500 ди­на­ра.

JUST OUT У МАНАСИЈИ

26-28. 8.

Фе­сти­вал чи­ји су до­ма­ћи­ни Бе­ли ор­ло­ви, ви­те­зо­ви из Ср би­је, одр­жа­ва се од 26. до 28. ав­гу­ста у вeли­чан­стве­ном Ма­на­сти­ру Ма­на­си­ја (Ре­са­ва) код Дес­по­то­в­ца. До­ма­ћи­ни ће угос­ти­ти са­бор­це из ви­ше од 20 зе­ма­ља, што Just Out чи­ни, ка­ко твр­де ор­га­ни­за­то­ри, на­ј ве­ћим ви­те­шким фе­сти­ва­лом у Евро­пи.

Пр­ви пут у Ср­би­ји мо­ћи ће те да чу­је­те не­ве­ро­ва­тан спој мо­де­р­не и сред­њо­ве­ков­не му­зи­ке, при­су­ству­је­те ви­те шким ту­р­ни­р­ским бо­р­ба­ма, стре­ли­ча­р­ском ту­р­ни­ру, али и про­ба­те сред­њо­ве­ков­не спе ци­ја­ли­те­те и ра­зно­вр­сну ди вљач, ко­ју спре­ма­ју ма­ј­сто­ри ку­ли­на­р­ства. Фе­сти­вал изгу бље­них вред­нос­ти окре­нут је тра­ди­ци­ји, а не за­бо­ра­вља ни на­ј­мла­ђе,за ко­је су ор­га­ни­зо ва­не ра­зли­чи­те де­ч­је ра­дио­ни це с ви­те­зо­ви­ма.

Улаз је сло­бо­дан.

ЗЕМУН ФЕСТ У БЕОГРАДУ

24-28. 8.

Пре седам година Земун фе­стивал је први пут одржан, с циљем да надомести биоско­пе, којих у Земуну више нема. Отад расте сваке године, за­хваљујући подршци локалне самоуправе, али и спонзора, и прераста у манифестацију која постаје све важнија на култу­рној мапи Београда и Србије. Овогодишњи фестивал ће се одржати од 24. до 28. августа на три бине, а публика може да очекује неколико филм­ских премијера, као и богат програм филмова за децу. У музичком програму на сцени ће се наћи бендови Вампири, Фрајле, Кербер и Фантом. Поред филмског и музичког програма, новитет  који вас очекује јесте Земун маркет, на којем ће се представља­ти бројни мали бизниси, као и Фудкорнер, са широком и квалитетном гастрономском понудом.

НУШИЋИЈАДА У ИВАЊИЦИ

25-28. 8.

Фестивал културе, хумора и за­баве Нушићијада биће одржан од 25. до 28. августа у Ивањици. Овогодишње издање носи сло­ган “Више од фестивала”. На програму су, између осталог, изложба фотографија и експо­ната ФК Јавор, Свечана акаде­мија поводом 45 година од ем­товања серије “Више од игре”, представе “Комедија забуне” Позоришта Славија, “Госпођа министарка” Удружења ПР­ КОС и театра Инат и “Власт” Народног позоришта Београд, затим сусрет малог и великог Нушића, који ће бити реализо­ван шетњом за најмлађе, про­моција књига “Много више од игре” Драгане Бошковић, “Све боје живота” Емилијана Про­тића и “Један други Нушић” проф. др Рашка Јовановића, стендап са Нешом Бриџисом, стенд-даун са Небојшом Мило­вановићем… У музичком делу програма наступиће Харис Џиновић, Дејан Петровић бе­нд, Тони Цетински, Кербер и АББА трибјут бенд.

55. ЗАЈЕЧАРСКА ГИТАРИЈАДА

25-27. 8.

Најстарији рок фестивал у Ср­бији, који ове године пуни чак 55 година, одржаће се од 25. до 27. августа. Од свих пријављених демо­бендова, десет одабраних (комисију су чинили Јадранка Јанковић Нешић, Драган Но­вичић и Немања Савић) так­мичиће у два полуфинала 25. и 26. августа, док ће се финале одржати 27. августа. Изабрани бендови су: Headfull, Монах и Volvox (Ниш), Riff (Ћићевац), ТБК и Сара Џесика Панкер (Београд), Укратко Штеф (Па­нчево), Чувај се пса (Неготин), Direct Drive (Зрењанин) и Lust For Thrust (Нови Сад).

Од гостујућих бендова, 25. ав­густа наступиће Кербер, Але­ксандар Седлар, Валентино и Texas Flood, а дан касније Бајага и инструктори, Пилоти, Ритам нереда и Bendover. У суботу 27. августа публици ће се предста­вити Ван Гог, Гоблини, Канда, Коџа и Небојша и група Алиса. Улаз је бесплатан.

22. ГРАДИЋ ФЕСТ У НОВОМ САДУ

25-27. 8.

Фестивал уличних свирача познатији као Градић фест одр­жаће се од 25. до 27. августа у подграђу Петроварадинске твр­ђаве. Циљ овогодишњег фести­вала је враћање у прошлост, без бине и грандиозних технологи­ ја, с фокусом управо на правим уличним свирачима и извођа­чима, чиме ће се, на неки на­чин, оживети дух и атмосфера ранијих година. Почев од 2000. овај фестивал годишње окупи преко 100 уметника из земље и иностранства и више од 70.000 посетилаца. Овогодишњи Градић фест угостиће бендо ве попут Порто Морто и КУД Људ, који ће ове извести перфо рманс What We Are, а ту су и бендови Лепша Брена, Фантом, Дватромет и многи други. Од позоришних представа издваја мо “Аманет”, део међународног пројекта European Youth Enga gment Network 2.0, посвећен екологији посматраној кроз капитализам, конзумеризам, индустрију и конформизам, и “Заједно”, ауторски пројекат посвећен предрасудама и при ступу према људима

5. ДУНАВ ФЕСТ У СМЕДЕРЕВУ

19-25. 8.

Пето издање Дунав филм феста, посвећено филмовима из поду­навских земаља, биће одржано од 19. до 25. августа на четири локације у Смедереву: у Тврђа­ви, Центру за културу, на броду “Пристан” и код Карађорђевог дуда. У четири селекције биће приказано 35 филмова, од којих ће се девет такмичити за главну награду Дунавску лађу.

На свечаном отварању на Сме­деревској тврђави биће прика­зано остварење “Рабије Курназ против Џорџа В. Буша” немачког редитеља Андреаса Дрезена, а у главном програму су и следећи наслови: хрватско-­српска копро­дукција “Стриц” Давида Капаца и Андрије Мардешића, “Прича моје жене” Илдико Ењеди из Мађарске, “Град проклетих” аустријског оскаровца Штефана Рузовицког, “Магентна резона­нца” прослављеног румунског аутора Кристијана Мунђуа, “Реч” чешке редитељке Беате Парканове, “Памфир” Дмитра Сухолиткија ­Собчука из Укра­јине, “Велика премијера” чешког редитеља Мирослава Кробота,

“АЕИОУ: Алфабет љубави” Николете Кребиц из Немачке и “Нежно” мађарског редитељског двојца, који чине Ласло Чуја и Ана Немеш. Премијерно ће бити приказане и прве две епизоде треће, последње, сезоне дома­ће серије “Клан”. На затварању фестивала, ван конкуренције, биће емитован филм “Близу” Лукаса Донта из Белгије.

Брод “Пристан” резервисан је за пројекције филмова у оквиру програма “Најбољи из Европе” (према речима уметничког ди­ректора Југослава Пантелића, ради се о неким од најбољих овогодишњих остварења са Старог континента), док ће про­грамска секција “Филмски гло­бус” ­ избор светских фестивал­ских хитова ­ бити приказана у Центру за културу. Пројекције код Карађорђевог дуда резерви­сане су за дечји програм: шест анимираних филмова синхро­низованих на српски.

Дневна цена улазнице за так­мичарски програм на Тврђави износи 200 динара, док је улаз на осталим локацијама слобо­дан. Филмови из свих програ­ма, осим такмичарског, биће доступни и корисницима Го­лд претплате на платформи МојОFF.

Изложба Кики Смит: Људи и остале животиње

ФОТО: АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ

У суботу 17. септембра у 19 часова у београдској галерији “Дотс” биће отворена самостална изложба Кики Смит, једне од кључних уметница светске уметниче сцене. Њен радни опус карактерише пет венецијанских бијенала и преко 25 музејских изложби; уз то, Кики је чланица Америчке академије уметности и књижевности, као и Амери­чке академије уметности и наука. Изложба “Људи и остале животиње” осмишљена је као компактна целина састављена од вишедеценијског рада ове уметнице и састоји се од четири таписерије, 14 скулптура и 20 графика и цртежа. Фокус галерије “Дотс”, осим осна живања локалне уметничке сцене, јесте и хуманост – по дршка деци у Дечјем селу “Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици.

Клонуће, 2018.
ФОТО: МЕЛИСА ГУДВИН

аутор МИЛИЦА ДРАШКОВИЋ

ФОТОГРАФИЈЕ: ПРОМО

Додај коментар: