Scroll Top

Холистички приступ природи

holistichki-pristup-prirodi
Сличне теме

НОВИ ЗАКОН ЗА БОЉУ ЗАШТИТУ БИОДИВЕРЗИТЕТА

У Народној скупштини усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе, а како је наве- ла министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, на овај начин ће се унапредити правни оквир да би се сачувала природна добра за будуће генерације, преноси Енергетскипортал.рс. Један од разлога за измене Закона, према речима министарке, односи се на забрану изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима, чиме се директно обезбеђује дугорочно очување природних вредности због којих је одређено подручје и заштићено.

Она је истакла да овај пропис омогућава ефикаснију реакцију државе како би се заштитила природа кроз увођење начела предострожности, али и кроз акт о условима заштите природе. – Начело предострожности омогућава да се одмах реагује у случајевима када постоји непосредна опасност за природу, чак иако у том тренутку нема довољно научних података. Законом је предвиђено да министарство или надлежни покрајински орган преузму обавезу издавања акта о условима заштите природе да би имали могућност бољег увида и благовременог реаговања за све активности у заштићеним подручјима прве и друге категорије – рекла је Вујовићева. Према њеним речима, новим законским решењем омогућава се повећање површине под заштитом. Законом је предвиђено и формирање савета корисника заштићеног подручја, у чијем раду ће учествовати ло- кално становништво и остали корисници заштићеног подручја, укључујући и организације цивилног друштва.

Вујовићева је навела да су новим законом прецизније дефинисане одредбе које се односе на поступак оцене прихватљивости за еколошку мрежу и успостављање еколошке мреже. Успостављање еколошке мреже ЕУ Натура 2000 у Србији, како је рекла, један је од најважнијих процеса у заштити природе, а дефинише се у складу са захтевима европске директиве о очувању природних станишта и дивљих животињских и биљних врста и директиве о очувању дивљих птица.

Додај коментар: