Scroll Top

Минимална зарада у републици Србији за 2023. годину

minimalna-zarada-u-republitsi-srbiji-z-2
Сличне теме
Stevan Labudovic, Filmske Novosti_foto Poppy Pictures

Документарни диптих „Non-Aligned & Ciné-guerrillas“  редитељке Миле Турајлић у Културном центру Новог...

На основу члана 112. Закона о раду, Републике Србије, Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о износу минималне цене рада која се односи на период јануар – децембар 2023.године. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 105 од 14.9.2022. године.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за наредну годину износиће 230 динара (нето) по радном часу и примењиваће се од 01.01.2023.године.

Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду.

Битно је разјаснити да је одредбама Закона о раду регулисано да се минимална зарада одређује на основу минималне цене рада утврђене у складу са законом, временом проведеним на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за доношење одлуке о увођењу минималне зараде.

Након што истекне рок од шест месеци од доношења одлуке којом се уводи минимална зарада послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде.

Минимална цена рада не може се утврдити у нижем износу од минималне цене рада утврђене за претходну годину.

Имајући у виду најновије повећање минималне зараде нето минимална зарада за исплате у току 2023. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 36.800,00 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 38.640,00 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 40.480,00 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 42.320,00 динара.

Минимална цена рада за 2023. годину увећана је за 14,3% у односу на минималну цену рада из 2022. године.

Важно је навести да је повећање минималне зараде од 14,3% највеће процентуално повећање минималне зараде икада у Републици Србији.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2022. године врше се по 201,22 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2023. године се врше по 230,00 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

На самом крају важно је подсетити да се све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2022. године врше по 201,22 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2023. године се врше по 230 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Бојана Богојевић

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Специјалиста за корпоративно управљање

Експерт за ЕУ

UN Accredited Climate Change Teacher

Climate Reality Leader

Засади дрво Амбасадор

Honorary Executive Director for SDG Education UNAccc Institute

Додај коментар: