Scroll Top

Промоција позитивних вредности на првом месту

promotsija-pozitivnih-vrednosti-na-pr
Сличне теме

НЕНАД МИЛЕНОВИЋ, ДИРЕКТОР ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

Важно је да деца ову установу доживе као дом, а не само објекат у ком физички бораве

Дом ученика сред­њих школа “Ми­лутин Миланко­вић” савремена је установа за преко 300 ђака из свих крајева Србије, у којој се, поред образовних и ва­спитних активности и садржаја, обезбеђују смештај, исхрана, усло­ви за учење, као и забавни и спорт­ ски програм за младе. Ученицима су на располагању просторије за ликовну и музичку секцију, мул­тифункционална и компјутерска сала, двориште с тереном, а одне­давно је у склопу комплекса отво­рена и библиотека с читаоницом. Да у дому воде рачуна до најсит­нијих детаља, говори и чињени­ца да су зидови осликани бројним муралима који шаљу јасне поруке а ону да “навијачко ривалство не руши дру­гарство” послали су и смештањем мурала су­ парничких спортских клубова Партизана и Црвене звезде тик један уз други. Kрупним ко­рацима дом гради ими­ џ друштвено-одговорне установе која своје ђаке учи нај­ важнијим животним лекцијама: другарству, прихватању разли­ читости и развијању емпатије и осећаја за хуманост. О значају дома, као институције, отварању библиотеке, активностима које пружа, као и међународним сарад­њама које негује, разговарали смо с првим човеком ове установе Нена­дом Миленовићем.

Kолика је одговорност бити на челу овакве установе и с којим изазовима се најчешће сусрећете?

– Домови су не­праведно запоста­вљени у односу на школе, којима се посвећује много више пажње. Ученици овде могу да науче и искусе нешто што у школама немају прилику и кроз најразли­читије секције помажемо им да препознају и открију свој таленат. Изазова је много, чак и превише. И не стижем да размишљам о томе Одговорност делим са свим људи­ма ко­ји овде раде. Имамо преко 50 запослених и преко 300 деце. Најважније је да ми будемо тим, а проблема и иза­зова има, као и свуда. Ипак, труд и посвећеност су велики, што нам улива наду да можемо да помера­мо границе и да сваке године по­бољшамо услове у дому. Важно је да деца ову установу доживе као дом, а не само обје­кат у ком физички бораве.

Богат фонд новоотворене библиотеке

Тренутни фонд библиотеке броји више од 6.000 наслова. Већ сада имамо доста прија­теља који су нам донирали велики број књига: Народна библиотека, Градска библио­тека, Универзитетска библио­ тека, Борба, Политика, Новос­ти, турски институт “Јунус Емре”, Француски културни центар, Гете институт, Ау­стријски културни центар, Мађарски културни центар, библиотеке из Kучева и Смедерева, Правни факултет уни­верзитета Унион… Суштина је да успоставимо сарадњу с другим институцијама и да деца сазнају шта постоји од установа које нису строго везане за њихово средњошколско образовање, Ненад истиче Миленовић.

Kолико ће отва­рање библиотеке подстицајно дело­вати на ђаке?

– Библиотека је саставни део ам­бијента у којем ђа­ци имају прилику да на приступачнији и лакши начин дођу до знања потребних у школовању, без обзира на то која школа је у питању. С друге стране, омогућава им да прошире видике у другом смеру, који се не односе директно на струку којом се баве. Трудили смо се да конципирамо библиотеку тако да, поред лекти­ре, имамо одређени број књига које су стручног карактера, али и да у фонду имамо наслове који буде и друга интересовања код учени­ка. Уз то, трудићемо се да следимо савет пријатеља с Правног факул­тета универзитета Унион Марија Лукиновића и пратимо књижевне трендове на друштвеним мрежа­ма, који су ученицима средњо-школског узраста интересантни.

Ученици су имали при­лике да се упознају с културама Француске и Нема­чке, а однедавно и Турске. Kоје активности је изнедрила сара­дња између Дома ученика “Ми­лутин Миланковић” и Институ­та “Јунус Емре”?

– Разбијање стереотипа и предрасуда јесте суштина оваквих сарадњи јер на тај начин ученици имају прилике да се упознају са различитим културама и друштвима. Деци је важно пружити алтернативу да би могла да развијају критичко мишљење. Верујем да, кроз промоцију позитивног система вредности, децу припремамо и стварамо предуслове да постану друштвено ангажоване и социјално одговорне особе, а основа тога јесте критичко мишљење. Не своди се све на монолог и имање сопственог става. Свако од нас гледа на ствари другачије и стога је битно уважити туђе мишљење и поштовати саговорника. Свако би требало да има ту дозу одговорности да би могао да допринесе већој целини, а то је друштво у којем живимо. Сарадња с турским институтом “Јунус Емре” и турском амбасадом, оличена је у покретању курса турског језика у дому, језика за који се, можда, иначе не би определили. Дајемо им прилику да дођу у контакт с турском културом и друштвом, да усаврше језик коју су, евентуално, научили преко неких од актуелних серија. Та сарадња би требало да изнедри и успостави блиске односе са сличним установама у Турској, а деца ће имати прилику и да бораве у овој земљи. На тај начин ћемо постићи комплетну конекцију с Турском, што и јесте суштина наше сарадње.

Међу многобројним ху­манитарним активнос­тима за које се залажете, једна од васпитних група посетила је кафић “Дечје срце”, у ком су запослени људи са сметњама у развоју. Kолико је важно да се међу ђацима развија емпатија и осећај за различитост?

– Флоскула “Наше мало је некоме много” у пракси је потпуно тачна. Непрестано промовишемо позитивне вредности и стављамо акценат на то, због чега организујемо хуманитарне концерте, као и турнире у баскету, а прикупљена средства иду онима којима је то најпотребније. Свесни смо да она нису довољна да се у потпуности реши нечији проблем, али поента је да пошаљемо поруку деци и широј јавности јер, услед бројних обавеза, често заборавимо шта је емпатија и колико је важно бити хуман. Део те хуманитарне приче је и посета кафићу “Дечје срце”, а иницијатива је потекла од деце и васпитача њихове групе.

Да ли имате у плану још неке идеје за буду­ће пројекте?

– Имамо доста пројеката у плану, од здравствене станице коју планирамо да покренемо преко пројекта новог спортског терена и виртуелног музеја Милутина Миланковића. Поред класичне поставке, биће и виртуелна, а у плану је да читав део града буде посвећен Миланковићу, који је жи- вео у непосредној близини дома. Поред Николе Тесле и Михајла Пупина, он је један од наших на- јзначајнијих научника, због чега константно радимо на промоцији његовог лика и дела.

Подизање еколошке свести

Прошле године реконструисали смо систем за загрева­ње топле воде увођењем соларних панела, искључили смо бојлере, тако да нам се сада вода загрева на бази соларне енергије. На тај начин помажемо држави, а средства која уштедимо можемо да уложимо у друге сврхе. Kорист је вишеструка, а на овај начин код деце будимо еколошку свест и то колико је важно очување животне средине, каже Ненад Миленовић.

аутор ТАМАРА ЈОРГИЋ

ФОТОГРАФИЈЕ: НАТАЛИЈА КУНИЋ

Додај коментар: