Scroll Top

Увид у ране форме ликовног изражавања

uvid-u-rane-forme-likovnog-izrazhavana
Сличне теме

ИЗЛОЖБА “ИЗРАСТАЊЕ” У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Самостална изложба Огње­на Стојановића отворена је у Дечјем културном центру Београд. До 5. маја посетио­ци ће моћи да виде цртеже, илустрације, стрипове и ка­рикатуре део циклуса изло­жби названих “Израстање”, које пружају комплетан увид у најраније форме ликовног изражавања једног детета. Млади стваралац, 13­годишњи Огњен Стојановић, уз врло богат и занимљив ликовни опус, посматрача уводи у причу о одрастању, које је могуће визуелно пратити од најранијих до зрелих ликовних форми. Огњен је имао срећу да са шест година дође у Дечји културни центар Београд и упозна Милету Милорадовића, ликовног педа­гога и карикатуристу, који води Радионицу стрипа и кари­катуре. У радионици Огњен увежбава како да стрпљиво посматра живот око себе, како да памти и уочи анегдоту, како да овлада хумором и изгради препознатљив стил­ски печат, а изнад свега, како слободоумно да размишља.

Додај коментар: