Scroll Top

Златни јубилеј обавезује да прескочимо препреке

zlatni-jubilej-obavezuje-da-preskochi
Сличне теме

СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА БЕОГРАДА ИВАН КАРЛ О “НОВОМ ХРАБРОМ СВЕТУ”

Оно што свакако треба да буде најважнији део будућег Феста јесте јак такмичарски програм, а 51. Фест треба да буде нови почетак у сваком погледу, каже председник Одбора Феста

Успели смо пре го­дину дана да бу­демо једини фи­лмски фестивал конвенционалног типа у овом делу Евро­пе. Можемо и сада, када смо јачи и иску­снији, каже Иван Карл, секретар за културу града Београда и председник Одбора Феста. Слоган јубиларног 50. Феста је „Нови хра­бри свет”, скоро па анаграм првог, који је гласио „Храбри нови свет” по роману Олдуса Хакслија.

– Човечанство се у послед­ њих пола века, а нарочито у две корона године, променило. Геополитички, технолошки, економски, здравствено. Неки изуми и појаве које нас окру­жују су бољи и олакшавају живот, неки гори јер га оте­жавају и убрзавају, али чо­век и на почетку и на крају, и доброг и лошег филма, увек пронађе пут. Свет који нас окружује после короне биће нов и за њега ће бити потреб­на храброст за борбу, идеју и опстанак ­ истиче Карл.

Зашто је значајно да се ове године мани­фестација одржи у пуном обиму?

– Успели смо пре го­дину дана да будемо једи­ни филмски фестивал конвенцио­налног типа у овом делу Европе, са пројекцијама пред публиком, гостима, новинарима, награда­ма. Направили смо преседан и подвиг. Ако смо могли тада, мо­жемо и сада, када смо за скоро годину дана јачи и искуснији.

Фест 2019, Рејф Фајнс прима Београдског победника од Ивана Карла

На које све начине ће бити обележен јуби­леј Феста?

– Под слоганом “Фестових 50”, покренули смо едицију књига у издању Библиотеке града Београда о Милутину Чолићу, коју је написала њего­ва унука Уна, Милану Вуко­су, коју је приредио професор Александар Мандић. Управо је Вукос, као помоћник гра­доначелника, дао зелену све­тло Чолићу да покрене Фест. Ускоро излази монографија о Небојши Ђукелићу, најуспе­шнијем селектору и уреднику филмског програма РТС, Динку Туцаковићу дугогоди­шњем управнику Музеја ки­нотеке и председнику Савета Феста, и ново издање књиге Горана Гоцића о Емиру Кусту­рици. Истовремено, “Пошта Србије” је издала специјалну едицију поштанских марки посвећених свакој од пет де­ценија Феста. Између осталог, и овај пригодни специјал Бо­рбе је део јубилеја и ја вам че­ститам 100 година оснивања и захваљујем што сте посветили пажњу 50. годишњици Феста.

По чему ће се ово фе­стивалско издање разликовати од претходних?

По две велике препреке и једној лепој околности. Пр­ва препрека је корона и њен дериват омикрон, који веома отежава свако планирање на стазе дуже од недељу дана, а друга препрека је одсуство Сава центра, који је за мно­ге генерације, укључујући и моју, велика кућа Феста. Када немамо на располагању двора­ну од 3.600 места и могућност поделе прихода, то умогоме поскупљује фестивал. Конач­но, ту је лепа околност, златни јубилеј, па нас тај рођендан, којим Фест постаје већински власник свога постојања, оба­везује да прескочимо те две препреке.

Где видите Фест за годину дана?

У пот пу ном заокрету, холивудским речником, ри­буту или риквелу. 51. Фест не треба много да личи на прет ходних 50. Треба да буде нови почетак у сваком погледу, од календара одр­жавања, где се намеће крај септембра као захвалнији период јер су Кан, Венеција и Торонто тек завршени, а јесења холивудска пред-­Ос­кар сезона много ближе, па је попуњавање ревијалног програма лакше. У постоје­ћем термину фебруар/март, са глобалним платформама које су и продуценти попут Нетфликса и Амазона, и меј­џорсима, који из тог разлога морају одмах у биоскопе, све је теже обезбедити и сачу­вати филмове за такозвану гала селекцију. Оно што сва­ како треба да буде најважни­ ји део будућег Феста су јак такмичарски програм, који је Југослав Пантелић покре­нуо 2015, а који смо заједно редефинисали и уобличили у јединствену такмичарску линију 2020. и ту је битно повећање наградног фонда. Исти третман заслужује тзв. industry сегмент Fesf forwa­rd, који управо враћамо на Фест.

Музеј Феста у Косовској

– “Фестових 50” симболично ће се завршити када током ове године отворимо Музеј Феста у Косовској улици. Реч је о идеји уметничког директора Југослава Пантелића и сарадњи Југословенске кинотеке и Секретаријата за културу града Београда. Поред тога, на себе сам преузео и обавезу да допишем следеће издање књиге “Сањати отворених очију”, коју сам својевремено написао поводом 40. Феста – каже Карл.

ЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

ФОТО: CEBEF

Додај коментар: