Scroll Top

Бити на правом месту трен пре правог времена

biti-na-pravom-mestu-tren-pre-pravog-vr
Сличне теме

ГАЛЕРИЈА НАЈБОЉИХ ФОТО-РЕПОРТЕРА СРБИЈЕ –  САВА РАДОВАНОВИЋ

Таленат потпада под категорију естетских вредности и, као такав, јесте важна, али не и пресудна компонента успешног бављења фотографијом, каже Сава Радовановић

Фотографија вреди више од хиљаду речи. Она добра ће вам “шапну­ти” и оно што се у том кадру не види оком, већ се ослушкује душом. Фото­графија нам омогућава да из удобности дома путујемо кроз време, не само у прошлост, где нас очекује загрљај саткан од живе и неживе природе, фи­зиономија људи, историјских сведочења, друштвених норми и моде, већ, ако се пажљиво за­ гледамо у детаље свега поме­нутог, можемо разумети куда тај наш времеплов жури, у ко­јој и каквој луци ће се накратко зауставити, односно где ћемо се, као људска врста, у будућ­ности пронаћи илити срести с нама самима ­ објашњава Сава Радовановић.

Рођен 1966. у Београду, фо­тографијом је почео да се бави још као основац, где је у школи “Владислав Рибникар” водио фото­секцију. Kао фото­репортер почиње у редакцији НИН, где сва сазнања о фотографији стиче од Томислава Петерне­ка и Бранка Белића.

Боб Дилан
Авганистан
Београд 9. март

Kаријеру наставља у дне­вном листу По­литика експрес, АП, а од 2007. у агенцији Тањуг, где ради и данас. Упоређујући ра­нији период са данашњим, када је у питању тех­нологија, Радо­вановић истиче да су доласком дигиталних те­хнологија меди­јски фотографи осетили знача­јне бенефите, с једне стране, али исто тако и да је дигитали­зација донела хиперпродукци­ју и проблеме са складиштењем података.

– За филмове смо знали да трају дуже од 100 година, док за разне дискове које смо кори­стили, те и даље користимо, не­ мамо тај податак. Може се лако десити да човечанство остане без архиве у неком наредном периоду ­ вели Радовановић. О важности талента и рада да би се неко бавио фотографијом, наш саговорник објашњава да је таленат нешто што потпада под ону трећу категорију, кате­горију естетских вредности, и да је, као такав, важна, али не и пресудна компонента.

Срби током повлачења из делова града који су припали муслиманској заједници

– Труд и рад, уз широк спек­тар образовања, помажу вам да проучите и разумете друштве­не односе који вам се намећу као радни задатак. Уколико разумете суштину, односно шта је “прича” коју треба да “испричате” помоћу светла и сенки, биће вам лакше да се позиционирате на “право ме­сто” и уз малу помоћ “петог срећног” елемента покажете да је баш тај ваш угао најбо­љи и, као такав, сврстава вас у сам врх професионалаца који се баве истом професијом. Тален­том графичка решења добијају естетику која својим зрачењем плени пажњу већ на први по­глед ­ каже саговорник.

Иако живимо у свету савре­мених електронских уређаја, занимало нас је може ли аматер да направи добру фотографију.

Ламбада

– Свако данас применом са­ времених електронских уређа­ја, телефона, таблета, фото­апа­рата и камера може направити добру и технички исправну фо­тографију. За разлику од амате­рског бављења фотографијом, где се добра фотографија може, а и не мора указати, суд о њој ће дати само најближа околи­на онога који је начинио, код професионалца се очекује да његов опус који је тема разма­трања некада и вишемилион­ског аудиторијума буде стан­дардан, без обзира на теме које се обрађују. Другим речима, професионалац живи за савр­шенство, док се код аматера оно може јавити спорадично као елемент паметног избора опреме или срећних околнос­ти. Наравно професионалцима је такође потребно, уз знање и вештину, и покоје зрнце среће да се задеси на правом месту који тренутак пре “правог вре­мена”, како ја волим да кажем – закључује Радовановић.

ФОТО: САВА РАДОВАНОВИЋ

Додај коментар: