Scroll Top

Доживотна нега за ташне

dozhivotna-nega-za-tashne
Сличне теме

НОВО ИЗ “БОТЕГЕ ВЕНЕТЕ”

Ко­м­па­ни­ја “Бо­те­га Ве­не­та” од но ве­м­бра сво­јим ку­п­ци­ма ну­ди но­ви про­грам “Се­ри­фи­кат за­на­та” (Ce­r­ti fi­ca­te of Cra­ft), услу­гу ко­ја омо­гу­ћа­ва “бе­згра­ни­ч­но и бес­плат­но осве­жа­ва ње и пре­пра­в­ку” свих ру­ч­них то­р­би овема­р­ке.

– “Се­р­ти­фи­кат за­на­та” је на­стао из жеље да клијентима понудимо врху­нску услугу и дугорочну очуваност њихових производа. Наш фокус је одговоран развој, а намера да наши производи што дуже буду у употреби и да се тако смањи потреба за њиховом заменом. За наше производе потребни су да­ни, а не сати израде. Они су дизајнирани да трају заувек ­ изјавио је Лео Ронгоне, извршни директор компаније.

Ова услуга прво ће се односити на селекцију класичних торби, док ће друге линије с временом бити укључене. Уколико посе­дујете један од тих класичних модела, он ће гарантовано трајати не само за вашег живота већ до краја времена, тако да ћете ово модно благо моћи да пренесете и деци и унуцима, наводе из ита­лијанске модне куће.

Додај коментар: