Scroll Top

Иложба Архитектонска култура међуратног Београда

ilozhba-arhitektonska-kultura-me-ura
Сличне теме

У среду 21. децембра 2022. године у 18 часова у изложбеној сали Етнографског музеја у Београду Историјски архив Београда организује изложбу АРХИТЕКТОНСКА КУЛТУРА МЕЂУРАТНОГ БЕОГРАДА, ауторки Снежане Лазић и Јелене Митровић Коцев.

Техничка документација, као део фонда Општине града Београда, један је од подфондова по којима је Историјски архив Београда препознатљив у културној и стручној јавности, као и међу грађанима који у великом броју и свакодневно користе ову архивску грађу ради остваривања својих практичних потреба. Више од 70 000 предмета пројектне документације Београда  за период од 1920-1970. године чува се у депоу престоничког архива, од чега преко 16 000 предмета датира из периода између два светска рата. Архитектонски одсек Техничке дирекције представљао је главно регулационо тело надлежно за законски уређену изградњу и јавних и приватних зграда Београда, тако да његов историјат и рад верно осликавају архитектонски, урбанистички и културни развој градског ткива испричан архивским документима, плановима и фотографијама.

Од ратом разорене вароши Београд је стасавао у модерну европску престоницу. Тридесетих година прошлог века Београд добија нова насеља, пословно-финансијски центар са модерним палатама, сајамски комплекс на левој обали Саве, аеродром, друмску и административну везу са суседним градом Земуном, а у погледу стила коначно се приклања постулатима европске модерне архитектуре. Упоредо радило се на изради грађевинских закона и прописа, генералног плана града и планског пројектовања нових насеља, професионализацији и усавршавању архитектонске струке – једном речју, увођењу реда у обликовање модерног Београда.

Тридесет изложбених паноа, уз пратећи материјал у витринама, разврстани су у две велике целине – рад општинских архитеката и њихових колега из приватне праксе.

Први део изложбе представља историјат и организацију Техничке дирекције, службенике који су спроводили архитектонски и грађевински програм општине, развој законских прописа, урбанистичких планова и општинске објекте разврстане по функционалној типологији. С обзиром да је Грађевински одељак Архитектонског одсека Дирекције вршио контролу и евиденцију свих новоподигнутих зграда, одобравао поднете планове и издавао дозволе за зидање, други део поставке односи се на рад овлашћених архитеката из приватне праксе, који су за приватне инвеститоре пројектовали породичне куће, виле, стамбено-пословне зграде и објекте јавне намене. Прича о интензивној изградњи и модернизацији Београда, која почиње санирањем последица Првог светског рата, завршава се делом изложбе под називом „Уочи рата“, која нереализованим новим Генералним планом и прописом о обавезној изградњи склоништа најављује нови сукоб светских размера.

Циљ изложбе и пратећег богато илустрованог каталога био је да укажемо на значај фонда Техничке дирекције Општине града Београда и на неисцрпне изворе и теме истраживања архитектонских докуманата похрањених у депоу Историјског архива Београда.

Изложбу  Архитектонска култура међуратног Београда је могуће погледати у изложбеној сали Етнографског музеја у Београду од 21. децембра 2022. и током јануара 2023. године.

Фото: Етнографски музеј у Београду

Додај коментар: