Scroll Top

Пријатељски град је град са много паркова

prijatelji-drveca
Сличне теме

ЕКИПА БОРБЕ ЋЕ ТОКОМ ГОДИНЕ ЗАСАДИТИ 99 СТАБАЛА ШИРОМ ПРЕСТОНИЦЕ

Eнтузијасти друштве­ног сервиса “Шума пева” посвећени су мисији да освесте и охрабре грађане на пошумљавање, мобилишући локалну заједницу да заједно, свако у складу са могућностима, да допринос очувању планете и нашег непосредног окружења. Организација “Шума пева” је до сада посадила преко 1.200 сад­ ница у Београду, а екипа Борбе је у част свог 99. рођендана овој племенитој и важној иниција­тиви недавно додала прве саднице четинара, и то у вртићу “Полетарац” на Палилули.

99 СТАБАЛА

До краја године, Борба ће поса­ дити 99 стабала на локацијама где постоји потреба за садница­ ма попут паркова, вртића, шко­ лских дворишта и на тај начин дати свој допринос, а у циљу по­ дизања свести о важности очу­вања животне средине.

Наша мисија је иницирање, стимулисање, стварање, орга­низовање и реализовање акција које доприносе креирању бољих услова за живот људи у области екологије и заштите животне средине. Наш основни циљ је пошумљавање и подстицање акција за пошумљавање ­ каже Теа Николић из сервиса “Шума пева”.

”Шума пева” је до сада посадила преко 1.200 садница у Београду

Крилатица ове групе посве­ћеника могла би да буде порука Чика Јове Змаја “Где год нађеш згодно место ту дрво посади”. Становници престонице, али и свих других градова Србије, последњих година све више су свесни значаја дрвећа и зелених коридора у свом граду, на који начин наше животе чине бољим. Па ипак, видимо како је упоредо с тим процесом све мање дрвећа у урбаним просторима. Чињеница је да су нам зеле­не површине потребније него икад, обезбеђују кисеоник, а служе и као звучна баријера, што у вишемилионском градуу великој мери одређује ква­литет живота грађана. Такође, градови изложени ударима ве­трова, као што је то Београд, од дрвореда имају још једну корист.

БОРБА СА БЕТОНОМ

Када је у питању Београд, на­ ша саговорница каже да је током последњих 20 година убрзана и непланска урбанизација довела до тоталног огољавања неких насеља када је дрвеће у питању. Истиче и да је бројпаркова у на­ шем граду недовољан.

Оно што би био пријатељски,хумани град је град са много паркова, још више мањих зеле­ них површина, дечјих играли­ шта, игралишта за псе, бици­ клистичких стаза… Поред тога, морамо бити у могућности да до тих зелених површина дође­мо, и то пешке ­ поручује Теа Николић.

аутор ЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

Додај коментар: