Scroll Top

„У рефлексијама…“

u-refleksijama
Сличне теме

На 18. Међународној изложби архитектуре у Венецији, Републику Србију представљаће рад „У рефлексијама…“ ауторског тима који чине Ива Њуњић и Тихомир Дичић

Бијенале у Венецији отвара се 20. маја и траје до 26. новембра 2023. године. Окосницу изложбе „У рефлексијама…“ чини Међународни сајам у Лагосу, пројекат који је осмислио и водио архитекта Зоран Бојовић.

Политика несврстаности имала је велики утицај на друштво младих независних држава Афричког континента шездесетих и седамдесетих година 20. века. Ове промене одразиле су се и на процес трансформације Афричких градова, у чему су југословенске архитекте имале запажену улогу.

Покрет несврстаних, као специфична међународна организација, био је промотер политике оличене у антиколонијализму, антиимперијализму, независности, еманципацији и коегзистенцији међу државама. Југославија је, као један од предводника овог Покрета, креирала активну сарадњу међу државама чланицама, која се реализовала кроз бројне градитељске подухвате везане за модернизацију – индустријализацију и урбанизацију младих мултинационалих држава у Африци.

                     Три тачке ослонца Дубравка Секулић, 2013

Међу оним које су деловале у земљама глобалног југа највећу грађевинску делатност имала је београдска фирма Енергопројект. Бројне архитекте из ове фирме градиле су у Африци, Азији и Латинској Америци, а неки од изведених објеката, замишљени као рефлексије будућности постали су симболи модернизације и независности ових држава.

Велики број објеката које је изградио Енергопројект били су у улози међународне сарадње, као што су конгресни центри, хотели, аеродроми и међународни сајмови. Ови пројекти уписали су афричке градове на глобалну мапу након периода колонизације.

Југословенске архитекте делују у духу несврстаности и међународне сарадње, а пројекте су пратиле и анализе локалне културе, анкете са локалним становништвом и имплементација знања стечених на лицу места.Пројекат Сајма у Лагосу, који је изабран на међународном конкурсу и изграђен између 1974. – 1976. године, подразумевао је урбанизацију 350 хектара мочварног подручја. Сам објекат је представљао симбол, тек успостављене, мултинационалне државе.

 

Својом архитектуром представља рефлексију независне будућности остављајући за собом колонијалну прошлост. Међународни сајам у Лагосу био је одредиште на којем су се некада састајали посетиоци Светске изложбе, а данас је место које град притиска тежином нарасле демографске структуре. Опасане неуредним баракама и даље стоје сајамске хале чију архитектуру је потребно поново читати.

Аутори изложбе посетили су Лагос у фебруару.

Њихови сусрети са архитектуром Сајма, имају за циљ сагледавање и активирање процеса везаних за ове просторе данас. Кроз истраживање аутори настоје да установе просторне и временске рефлексије и као резултат представе једну архитектонску идентитетску целину.

Ова целина би требало да афирмише хитност и потенцијал садашњег тренутка у коме се налазимо у контексту изазова будућности у којима се ова архитектура може препознати као ресурс.

Пројекат „У рефлексијама…“ усмерава пажњу на архитектуру креирану кроз међународну сарадњу, посматрајући је као потенцијал и ресурс за будућност.

Садржај изложбе представиће анатомију Међународног сајма у Лагосу:

-Сајам као пројекат града

-Сајам као пројекат архитектуре (екосистем, пројекција нове друштвене будућности, независности, нуклеус будућег урбанизма)

-Сајам као пројекат који формира човека, као део свести и непосредног искуства

Уласком у павиљон посетилац се затиче у елипси, временско-просторној мапи. Постоје три секвенце изложбе:

1 Нема карта –празан простор

2 Архива – бивша садашњост. Архивски цртежи пројекта који постепено испуњавају нему карту

3 Пут у Лагос – актуелна садашњости. Видео снимци са путовања у Лагос

Рефлексија је симетрија секвенце, она омогућава сагледавање из другог угла и тренутак је прошлости најближи садашњости. Понављање секвенци у рефлексији формира елипсу; она је симбол глобалног, циклус, изврнута мапа света, свод, спољни омотач формиран око човека.

Од почетка нам је привукао пажњу јединствен период у прошлости, када су архитекте из наше средине биле у прилици да обликују просторе широм света. Мондијализација архитектуре која је своја сазнања развијала у односу на друге културе. Друштвене и политичке околности у којима ми радимо имају мало везе са прошлошћу о којој се овде говори, а која нама генерацијски и не припада. Привукле су нас динамичне промене које су овај пројекат у последњих двадесет година преобликовале, из интернационалног сајма у хаотични хипермаркет. Хтели смо о свему да сазнамо од људи који о овом простору имају непосредно искуство и да покренемо процесе који ће овај пројекат реактуелизовати. (аутори: Ива Њуњић и Тихомир Дичић)

Рад „У рефлексијама…“ изабран је на конкурсу прошлог децембра од стране жирија који чине: Биљана Јотић, Дубравка Ђукановић, Јелена Ивановић Војводић, Миљана Зековић, Снежана Веснић, Ана Ђурић, Јелена Митровић.

Додај коментар: