Scroll Top

Највећа жеља је да се Нишка тврђава једног дана нађе на листи UNESCO, а како до циља?

najve-a-zhela-je-da-se-nishka-tvr-ava-jed
Сличне теме

У простору „Историјског архива“ Ниш уприличена је презентација „Студије заштите Нишке тврђаве у функцији повећања туристичких потенцијала Града Ниша 2021-2031“. Студија је презентована од стране представника Завода за заштиту споменика културе Ниш, пре свега њеног аутора Елене Васић – Петровић, дипл.инг.арх. – конзерватора, директорке Завода, Љиљане Берић и историчара Ђорђа Стошића. Гости догађаја углавном су били припадници из уско повезане области, представници Завода за урбанизам Ниш, на челу са директором Мирољубом Станковићем, архитекте – урбанисти, велика имена некадашње архитектуре и урбанизма Ниша – Иван Реди, Јован Мандић и Михајло Медведев, представници Туристичке организације Ниша. Догађају је присуствовала и главна градска урбанисткиња Тања Обрадовић. Презентовано је истраживање о потенцијалима Нишке тврђаве, указано је на препреке које постоје, дата је оправданост подухвата и понуђена су решења. Највећа жеља је да се Нишка тврђава једног дана нађе на листи UNESCO.

Презентована студија има за циљ да унапреди заштиту и очување непокретног културног наслеђа какво има Град Ниш, а то је Нишка тврђава, да предложи и да утиче на њену бољу искоришћеност, на адекватну презентацију и укључивање у савремене друштвене токове, закључено је из излагања. Нишка тврђава, сматрају стручњаци, представља ресурс Града Ниша, потенцијал у економском и туристичком развоју града. Обогаћивањем садржаја, стављањем у функцију постојећих објеката, планирањем нових садржаја, сматра се да се у великој мери може обогатити туристичка понуда Ниша и у град довести велики број посетилаца.

фото: Владимир Јовановић

Студија за циљ има и отварање нових питања као и предлоге за решавање препрека које стоје на путу реализације овог великог пројекта. Констатовани су нови – стари проблеми око имовинско – правних односа на подручју Нишке тврђаве који до сада нису решени, па самим тим и непотпуна планска документација. Сматра се овим истраживањем да је неопходно успоставити сарадњу и координацију институција Града Ниша како би се све препреке отклониле и како би се несметано кренуло у ревитализацију овог значајног културног добра које Ниш има.

Завод за заштиту споменика културе Ниш Студијом предлаже и указује на неминовне активности које се морају догодити, у сарадњи са Градом, како би Нишка тврђава постала оно што жаслужује. Предлаже се дефинисање јединственог власника, корисника целокупног простора, предлаже се ослобађање простора унутар и по ободу Нишке тврђаве од непримерених и ненаменских садржаја, дефинисање намене свих објеката, дефинисање питања управљања културним добром по моделу јавног предузећа, туристичке организације или јавно – приватног партнерства и наравно потребно је урадити урбанистичко – планску документацију за подручје Тврђаве.

Архитекта – конзерватор Елена Васић – Петровић истиче да подручје Тврђаве није археолошки истражено и да на том подручју постоји слојевито културно – историјско наслеђе које датира из давних периода и Рима, и Византије, и периода Отоманског царства, па надаље. Сматра да било каквој претходној интервенцији на овом простору мора да предходе или археолошко – истраживачки радови или археолошки надзор.

Васић – Петровић поред напред наведених корака и активности, даје и предлог у оквиру студијског истраживања за уређење парковских површина и спортско – рекреативних површина, даје предлог за позиционирање простора намењених за концерте, фестивале, изложбе. Предлаже рашчишћавање простора око бедема тврђаве у циљу формирања прилаза објекту са свих страна. Предлаже овим истраживањем и дефинисање нових комуникација кроз тврђаву, формирање платоа, тргова, решења за мобилијар парковски и осветљење, туристичку сигнализацију. Предлаже формирање паркинг простора намењеног једноставнијем прилазу Тврђави од стране туриста.

„Нишка тврђава је према свим својим чиниоцима главни и најважнији туристички потенцијал Града Ниша. Према свом културно – историјском значају завређује да се нађе на листи UNESCO. Потребно је ујединити све стручњаке из свих релевантних институција и са подршком Градске управе дефинисати овако високе, али достжне циљеве, јер потенцијали и капацитети су ту, само их треба правилно ангажовати“, каже Елена Васић – Петровић, архитекта – конзерватор и аутор Студије.

                                                                                                                                 Јелена Ђорђевић

фото: “Студије заштите о Нишкој тврђави у функцији повећања туристичких потенцијала Града Ниша 2021-2031”

Додај коментар: