Scroll Top

Смедеревски троугао вина, историје и бонвиванства

smederevski-trougao-vina-istorije-i-b
Сличне теме

ГРАД ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ

Град се први пут спомиње још у 11. веку, али највећи значај добија током 15. века, када је постао престоница под вођством деспота Ђурђа Бранковића

Љубитељи ви­на су одувек са задовољ­ством дола­зили у Сме­дерево. Још од давнина винова лоза се узгаја на подручју града, од чега се добијају различите сорте квалитетних вина. Смеде­рево и његова околина имају све услове за узгој винове лозе, а на мештанима је да искористе бла­годети које им је природа дала. Они то,чини се, користе на најбо­љи могући начин. Ако пажљиво погледамо рељеф и близину реке, благодети климе и земљиште, ја­сно нам је због чега је Смедерево међу водећим виноградарским рејонима наше земље.

Списак квалитетних вина је прилично дугачак, али поје­дина вина се посебно истичу: италијански ризлинг, совињон, траминац, прокупац…Широм зе­мље је позната сорта белог вина смедеревка, која се овде гаји де­ ценијама. У туристичкој организаци­ји Смедере­ва истичу да никако не смете пропусти­ти прилику да пробате хладан шприцер, направљен, наравно, од смедеревке.

Троугао је својеврстан заштитни знак града

Туристима је посебно интересантан Вински град (ВиноГрад), који се налази у самом центру. Овај интересан­тан и врло привлачан кутак чине кућице изграђене од аутентичних бачви и буради, старих неколико стотина година. Између кућица се налазе улице назване по ви­нима по којима је поднебље познато.

ВиноГрад

У овом интересантном амби­јенту су окупљени сви власници винских подрума у Смедереву. На овај начин је туристичка понуда, бар када говоримо о винском ту­ризму, обједињена.

МУЗЕЈ ПОД НЕБОМ

Смедерево је град дугог конти­нуитета, први пут се спомиње још у 11. веку, али највећи зна­чај добија током 15. века, када је постао престоница под вођством деспота Ђурђа Бранковића. Пре­ма претходном договору, деспот Ђурађ је угарском краљу морао да врати Београд. Због тога доно­си одлуку да престоницу осну­је у Смедереву. У овом граду је подигао и чувену Смедеревску тврђаву, као војно, привредно и културно седиште српске деспотовине. За изградњу тврђаве је, вероватно, изабрао најлепше место у граду ­ на ушћу Језаве у Дунав.

Тврђава се састоји из два дела: Великог и Малог града. Прво је изграђен Мали град, у ком је била смештена резиденција дес­пота Ђурђа, зграда за породицу и стражу, библиотека, ковница новца… Посебно значајна је би­ ла Велика сала за пријеме, која је украшена прелепим бифора­ма (прозорима) исклесаним у камену. Занимљив, у неку руку и невероватан, јесте податак да је за изградњу оваквог утврђања било потребно само две године. Сложићете се да је изградња ова­квог утврђења за оно време била велики архитектонски подухват.

Гимназија

Често ћете пронаћи податак да се Мали град назива и воденим гра­дом (односно тврђавом). Наиме, тврђава има облик троугла и са једне стране се налази Дунав, с друге стране Језава, док је са тре­ће стране Малог града прокопан широки ров, који је повезан са две већ поменуте реке. Управо из тог разлога припада воденим утвр­ ђењима.

Kарађорђев дуд: Омиљено место састанка

Ако се не фотографишете испод Kарађорђевог дуда, сма­тра се као да у Смедереву и нисте били. Генерације и ге­нерације су се састајале на овом месту, а колико се само парова први путсрело на овом месту за више од 300 година, колико дуд постоји. Историјски је веома значајан јер је на овом месту 8. новембра 1805. тадашњи заповедник града Диздар Мухамед Гуша предао кључеве Kарађорђу, чиме је Смедерево други пут у својој историји постало престоница Србије. Налази се преко пута Смедеревске гимназије, осно­ване у другој половини 19. века, а која је изнедрила бројне успешне људе и истакнуте личности. Гимназију је похађао и наш књижевник Бранислав Нушић (прва два разреда, а матурирао је у Београду).

Из безбедносних разлога, да би заштитио своје утврђење, деспот Ђурађ Бранковић, по завршетку Малог града, почиње и градњу Великог града, са чак 19 кула. Моћне зидине великог града окружују пространи парк ­ оми­ љено место мештана за шетњу и рекреацију.

Смедеревска тврђава је сваке године домаћин манифе­ стације Смедеревска јесен, која се организује почетком септембра, а посвећена је берби грожђа. Мо­ рам рећи да је ово манифестаци­ја с дугом традицијом јер је прва изложба вина и грожђа у граду ор­га­ни­зо­ва­на да­ле­ке1888.

Смедерево 1960.

Ако вас пут на­не­се у Сме­де­ре­во, ни­ка­ко не­мо­ј­те про­пу­сти­ти да посе­ти­те За­ви­ча­ј­ни му­зеј (ко­м­пле­ксног ти­па), у ком се на­ла­зе бро­ј­ни ек­спо­на­ти од ве­ли­ког зна­ча­ја и вред­нос­ти. Kа­да од твр­ђа­ве крене­те ка цен­тру гра­да, за­ста­ни­те крај му­зе­ја. Си­гу­р­но ће­те ужива­ти у стал­ној пос­тавци коју су запослени Смедеревског музеја припремили.

Уникатни предме­ти од керамике из средњег века, делови наоружања и опреме из Првог српског устанка, римски новац… само су неки од експона­та који ће вас овде сачекати. На последњем спрату се налазе и експонати из периода владавине Обреновића, предмети из Првог и Другог светског рата, као и ма­ња етнолошка збирка предмета.

ГЛАВНИ ГРАДСKИ ТРГ

Шетајући кроз град, могао сам приметити да је троугао својевр­стан заштитни знак града. Баш као и тврђава, и главни градски трг је у облику троугла, а ње­ говој лепоти доприносе бројне грађевине и споменици. Тргом доминира Храм Светог Георги­ја, изграђен средином 19. векаод белог мермера. Интересантан је податак да је храм зидан по узору на манастир Манасију (налази се у непосредној близини Деспото­вца, задужбина је деспота Стефа­на Лазаревића). Даље се истиче Споменик палимборцима у Пр­вом светском рату, Зграда окру­жног суда, чувена смедеревска фонтана и Галерија савремене уметности.

Постоји једно врло занимљиво место, на само четири километра од центра Смедерева. Реч је о ле­тњиковцу династије Обреновић, која данас носи назив вила “Злат­ни брег”. Милан Обреновић, оснивач династије, 1829. купио је имање са виноградом, а данас се у вили налази поставка Исто­ријског музеја и Музеја приме­њене уметности у Београду. Из прелепог парка који окружује ви­лу пружа се вероватно најлепши поглед на Дунав, бар када је реч о Смедереву.

Зграда Окружног суда на тргу

ЈУГОВО НА ДУНАВУ

Kада завршите обилазак, про­дужите до живописног изле­тишта Југово, које се налази на путу Београд-­Смедерево, на де­сној обали Дунава. Уз мноштво прелепих ресторана (где можете уживати у бројним специјалите­тима и фантастичном погледу на Дунав), можете се опробати и у неком спорту јер је излетиште опремљено великим бројем те­рена: за тенис, мали фудбал, ко­шарку и одбојку на песку, а за најмлађе је на располагању дечје игралиште. Можда сте могли да претпоставите да винова лоза у Смедереву има широку примену, чак и када се ради о гастрономији. Штави­ше, готово да је незаобилазна на традиционалној трпези овог краја. Главни састојак традиционалних специјалитета су управо листови винове лозе, а два најзаступље­нија јела су сарма и мусака од лишћа винове лозе. Јела се често сервирају са киселим млеком, а припремају се доста другачије од сарме и мусаке, какве сви позна­јемо.

Сви који су имали прилике да пробају ова јела никако нису остали равнодушни. Kада сте у неком од традиционалних смеде­ревских ресторана, имајте на уму да вас после обимног главног јела чекају савијача са сувим грожђем или печене шљиве с орасима, та­кође традиционални специјали­тети овог краја.

аутор НИКОЛА СТОЈКОВИЋ Turizmoblog.com

Додај коментар: