Scroll Top

Захвалница “Борби” за допринос развоју културе

zahvalnitsa-borbi-za-doprinos-razv
Сличне теме

БИБЛИОТЕКА ДОЉЕВАЦ ПРОСЛАВИЛА 53. РОЂЕНДАН

Дан Јавне библиоте­ке Дољевац, која посто­ји више од пола века, обележен је 31. марта свечаном академијом, доделом захвалница и културно­уметничким програмом.

Педесет трећу годишњи­цу библиотека је доче­кала у новом амбијенту, реновираној згради установе, с богатим библио­течким фондом од преко 50.000 наслова и низом значајних манифестација и садржаја, пре свега за децу, али и све остале станов­нике овога краја.

Јубилеј је био и прилика да се доделе признања и награде институцијама и појединцима који су својим радом дали допринос у развоју културе ове општине. Директор ове културне установе Боги Митић уручио је захвалницу ди­ректору “Борбе” Андрији Јоргићу за сарадњу и допринос очувању основне идеје новина и часописа Борба.

У име потпредседнице Владе и министарке културе и ин­формисања Маје Гојковић шеф кабинета Бранислав Мари­чић примио је плакету за успешну сарадњу и изузетан до­принос развоју и унапређењу културе у општини Дољевац. Дану библиотеке присуствовала је и помоћница министра за културно наслеђе и дигитализацију Данијела Ванушић. Kултурна баштина “Kњига солидарности” Радио­-теле­визије Србије поклонила је око хиљаду књига јавној би­блиотеци. У оквиру ове јединствене хуманитарне акције, која има културну и просветитељску мисију, дољевачка установа добила је по други пут на поклон вредне насло­ве од школске лектире преко класичних књижевних дела до популарних наслова.

Свечаној академији присуствовали су и ученици Музич­ке школе из Ниша, који су одржали мини­концерт и при­казали своје умеће, док су сва деца основно-школског и средњо-школског узраста на годишњицу постојања ове установе имала могућност да се бесплатно учлане у би­блиотеку.

Темељи библиотечке делатности у општини Дољевац постављени су 1969. Те године, 31. марта, у књигу инвен­тара библиотеке уписано је прво штиво, па се управо тај датум обележава као дан установе. Занимљиво је рећи и да су се прве просторије библиотеке, те 1969, налазиле у полицијској станици.        

ЕКИПА БОРБЕ

ФОТОГРАФИЈЕ: БОРБА

Додај коментар: