Scroll Top

Век чувара здравља

vek-chuvara-zdravla
Сличне теме

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ

Завод за јавно здравље Шабац обележио је 1. новембра 100 годи­на постојања и рада. Свечаној академији поводом јубилеја присуство­ вали су представници Мини­старства здравља Републике Србије, народни посланици са подручја Мачванског округа, председници и представни­ци локалних самоуправа, ди­ректори јавних предузећа и здравствених установа, пред­ставници Српске православне цркве, средства јавног инфор­ мисања. Присутнима се обра­тио и пожелео добродошлицу директор завода др. Бранко Вујковић, а након тога је др Игор Драгичевић представио рад ове установе у претходних 100 година, као и нове изазове и борбу завода.

Завод за јавно здравље при­пада јавно­-здравственим ин­ституцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посе­бног интереса за друштво на територији Мачванског окру­га. Запослени ове еминентне установе читав век чувају здра­вље суграђана, боре се за здрав ваздух, воду, храну, воде бор­бу против заразних болести да би се очувао здрав живот свих нас. Поводом великог јубилеја појединцима и установама су додељене повеље и захвалнице за посебан допринос.

Повеље су добили др Небој­ша Софронић и прим. др Ми­лијана Поповић, који су оба­вљали функцију директора завода и дали допринос раду и угледу установе. Постхум­но су додељене повеље дуго­ годишњим директорима др Слободану Нићифоровићу и др Момчилу Бркићу, а повеља је додељена и Ветеринарском специјалистичком институту Шабац.         

ЕКИПА БОРБЕ

ФОТО: ЗЗЈЗШ

Додај коментар: