Scroll Top

Отварање изложбе поводом 60 година Ликовне галерије Коларчеве задужбине

otvaranje-izlozbe-povodom-60-godina-likovne-galerije-kolarceve-zaduzbine
Сличне теме

Јубиларних 60 година рада Ликовне галерије Коларчеве задужбине обележићемо изложбом ПУТ У НОВО? која ће бити отворена у данас, 15. априла у 19 часова

Шест деценија постојања и рада обележавамо изложбом која представља рад шесторо уметника млађе генерације. Галерија Коларчеве задужбине истиче важност пружања подршке развоју младих нараштаја у изградњи сопственог уметничког пута и усмерења, остајући доследна својој основној програмској оријентацији. Изложба, уједно, младе ауторе поставља пред својеврстан изазов, а то је наслеђе протеклих деценија које памти плејаду изузетних стваралаца.

Идејним оквиром који се изграђује на релацији прошло-будуће отвара се простор промишљању места и улоге којима се Галерија конституише у својој садашњости. Управо у оваквом значењском контексту, контексту поларитета, али и тежње за самоспознајом, прилази се сагледавању индивидуалних ауторских поетика.

Изложбом су обухваћени радови Радета Мутаповића, Богдана Ђукановића, Константиноса Пателиса Милићевића, Милице Бабовић, Марије Вукотић и Ане Радуловић.

Подводећи под концепцијски оквир шест различитих уметничких приступа, изложба њиховом међусобном сагледавању прилази са тенденцијом препознавања сличности и разлика на основу којих се успоставља њихов међусобни однос. Ове релације могу се посматрати кроз појам времена и простора, али и у контексту односа личног и колективног, односа човека и друштва, бића и света. Простор читања, ипак, у павићевском духу, остављен је отвореним за интервенције креативног читаоца-посматрача.

Анализирајући тематске оквире интересовања, али и избор ликовног медија у којем они налазе свој израз, стваралаштво шесторо аутора наводи на сагледавање кроз два доминантна уметничка усмерења.

Деловање Радета Мутаповића, Богдана Ђукановића и Константиноса Пателиса Милићевића одликује изражен осећај за време и промишљање ситуације и прилика детерминисаних контекстом друштвене реалности данашњице. Лична перцепција друштвене ситуације провоцира уметнички одговор, у смеру развоја индивидуалне и колективне свести и одговорности, али и преиспитивања улоге човека као појединца унутар (нарушеног) друштвеног система вредности.

Фото: Радови, приватна архива

Додај коментар: